Visitatie

Over de periode 2019 – 2022 heeft Raeflex Wooncompagnie gevisiteerd. Dit leidde tot het visitatierapport dat in mei 2023 is opgeleverd. Raeflex is een onafhankelijk visitatiebureau. Tijdens de visitatie wordt ons maatschappelijk presteren op het gebied van wonen beoordeeld. Daar zijn veel belanghebbenden bij betrokken, waaronder huurders, zorgpartijen en gemeenten. Visitatie is een belangrijk instrument voor het toezicht in de sociale huursector. Het biedt inzicht in sterke en leerpunten en wordt eens in de vier jaar uitgevoerd.

Van betaalbaarheid als primair doel gegroeid naar een brede volkshuisvester
Van een effectieve woningbeheerder met betaalbaarheid als primair doel zijn we gegroeid naar een brede volkshuisvester die de kwetsbare mens centraal stelt. Is dat bijzonder? Wij denken van niet. Dat wordt ook van ons en onze collega corporaties gevraagd. De kwetsbaarheid van mensen die al zo lang een woning zoeken, of mensen die niet meer zelfstandig in een huurwoning kunnen wonen, groeit verder en verder.

Samen doen!
‘Samen dromen, samen doen’ is de titel van onze Koers 2021-2025. Wat ons betreft is in 2023 het dromen voorbij, we gaan het doen! Met de aanbevelingen uit het visitatierapport gaan we met elkaar aan de slag. Het volledige visitatierapport vindt u hieronder


Visitatierapport 


Onderzoek Governance ILT
Op 8 oktober 2015 heeft het ILT een onderzoek gedaan naar de governancestructuur van Wooncompagnie. Wooncompagnie herkent zich in de resultaten en heeft opvolging gegeven aan de aanbevelingen. Het rapport lees je hier.

Heeft u een vraag?