Wooncompagnie vindt samenwerking met gemeenten en huurders(organisaties) erg belangrijk. Zij zijn onze belangrijkste partners. Daarom maken we met hen afspraken over de prestaties die we samen leveren.

Prestatieafspraken
Op basis van een woonvisie of omgevingsvisie van de gemeente, maken gemeente, corporatie en de huurdersorganisatie meerjarige prestatieafspraken. De looptijd daarvan is meestal vier jaar.

De prestatieafspraken zijn veelomvattend. Zo zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook over de samenwerking tussen de buurtteams van Wooncompagnie, de gemeentelijk sociale wijkteams en politie op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid. ‘Samen kunnen we bijdragen aan een prettige woonomgeving.’ Wooncompagnie heeft prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Hollands Kroon, Schagen en Alkmaar.

Prestatieafspraken per gemeente

Jaarschijf
Vervolgens wordt elk jaar een zogenaamde jaarschijf opgesteld. In die jaarschijf maken de gemeente, de corporatie en de huurdersorganisaties concrete plannen die passen binnen de meerjarige prestatieafspraken. De jaarschijf is half december van het voorgaande jaar gereed.

Gemeenteplan
Voor 1 juli maakt Wooncompagnie een gemeenteplan. In het gemeenteplan, in formele zin ook wel ‘het bod’ genoemd, beschrijven we onze voornemens voor het komende jaar. Het is onze eerste inbreng om samen met de gemeente en de huurdersorganisatie te komen tot een jaarschijf, als concrete uitwerking van de meerjarige prestatieafspraken. Het plan geeft onze voorgenomen activiteiten weer in de gemeenten, de onderwerpen waar wij afspraken over willen maken en wat wij daarbij van de gemeenten vragen en verwachten.

Gemeenteplan 2024

Heeft u een vraag?