In de jaarstukken legt Wooncompagnie jaarlijks officieel verantwoording af over haar activiteiten. Welke doelen uit het koersdocument hebben we gehaald? Hoe hebben we invulling gegeven aan het jaarplan?  

2022
Video: jaar in beeld 2022

Jaarverslag
Jaarrekening
Publicatieplicht ANBI

2021
Jaarverslag
Jaarrekening
Publicatieplicht ANBI

2020
Jaarverslag
Jaarrekening
Publicatieplicht ANBI

2019
Jaarverslag
Jaarrekening

2018

Jaarverslag
Jaarrekening


2017

Jaarverslag
Jaarrekening


2016
Jaarverslag
Jaarrekening


2015
Jaarverslag
Jaarrekening


2014
Jaarverslag
Jaarrekening


2013
Jaarverslag
Jaarrekening

Heeft u een vraag?