Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. We verhuren 13.600 sociale huurwoningen in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. 

Missie en visie
Wooncompagnie vindt dat de verschillen tussen mensen wat betreft hun woonsituatie niet te groot moeten worden. We zien liever gemengde wijken dan paleizen voor wie het kan betalen en achterbuurten ‘voor wie pech heeft’. Daarom vinden we een ruime en gevarieerde sociale huursector belangrijk, waar mensen met verschillende achtergronden een woning naar wens kunnen vinden. Wij zien de sociale huursector als een volwaardig onderdeel van de woningmarkt en niet als een laatste redmiddel voor wie verder nergens terecht kan.

• ‘We werken aan de best mogelijke woningen tegen de laagst mogelijke prijs, zodat mensen met weinig koopkracht zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen.’

We realiseren een woonaanbod dat past bij de vraag van mensen die zich geen koopwoning kunnen permitteren. De omvang en samenstelling van die groep is afhankelijk van de lokale woningmarktomstandigheden. Wel hanteert Wooncompagnie overal hetzelfde uitgangspunt: mensen met een bescheiden inkomen hebben op de woningmarkt steeds minder te kiezen, en bij die ontwikkeling willen we ons niet neerleggen. Onze ambitie is het verruimen van de keuzemogelijkheden in de sociale huursector. Zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Dat zorgt voor buurten en wijken waar mensen een positieve keuze voor maken. Zélf kunnen kiezen maakt van een afhankelijke huurder een zelfstandige klant.

Meer over onze visie op de huursector leest u in het pleidooi ‘Een huurwoning: geen voorziening, maar een thuis’. De vertaling van onze missie en visie voor de komende jaren hebben we uitgewerkt in het koersdocument.


Kernwaarden en doelen
Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, benaderbaar en betrokken:
• We zijn open, nemen onze verantwoordelijkheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
• We gaan in gesprek, luisteren we voor we een mening hebben en staan we open voor andere geluiden en nieuwe initiatieven.
• We zijn oprecht geïnteresseerd, leven ons in en betrekken de mensen die het aangaat bij onze beslissingen.

Op vier prestatievelden leggen we de lat steeds hoger:
• Tevreden bewoners
• Voldoende betaalbare woningen
• Een duurzaam woonaanbod
• Een aangenaam woonklimaat

Over onze bijdrage op deze velden maken we prestatieafspraken met huurders en gemeenten.