Voor deze aanpassing is nodig dat u:

- Eerst een constructieberekening laat maken door een erkend bouwbedrijf.
- Met deze berekening kunt u een bouwaanvraag indienen bij uw gemeente.
- Heeft uw gemeente uw aanvraag goedgekeurd? Dan kunt de aanpassing schriftelijk aanvragen bij Wooncompagnie. Hoe? U stuurt de toestemming van uw gemeente en de constructieberekening per post naar Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD Hoorn. Of u gebruikt het aanvraagformulier Zelf aangebrachte voorziening.

 

Uw vraag zal worden beoordeeld door onze Technisch Adviseurs. Na akkoord door Wooncompagnie is het van belang dat u onderstaande kwaliteitseisen opvolgt.

 

Trap
- Boven de trap moet een minimale vrije hoogte van 2,30 meter worden aangehouden.
- Voor aanvang van de werkzaamheden moet de zoldervloer zorgvuldig worden gestut.
- De trap moet trillingvrij aan de bouwmuur worden bevestigd.
- Langs de trap moeten leuningen worden aangebracht.
- De looplijn van de trap moet goed worden verdeeld, gelijke op- en aantreden en goede verdeling ten opzichte van de vloer (zonder laminaat/vloerbedekking). 
- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bouwkundig aannemer.
- Na de uitvoering komt onze technisch adviseur deze werkzaamheden controleren.
- Voor houtskeletbouw gelden speciale voorwaarden. Deze kunt u bij ons opvragen.

Heeft u een vraag?