Voor deze aanpassing is nodig dat u Wooncompagnie om goedkeuring vraagt voordat u gaat beginnen.  

U mag ook uw aanvraag per post sturen naar: Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD Hoorn. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag voorzien is van een eventuele bouwtekening of plattegrond en een beschrijving van de (bouw)materialen die u gaat gebruiken? Alleen zo kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.
Uw vraag zal worden beoordeeld door onze Technisch Adviseurs. Na akkoord door Wooncompagnie is het van belang dat u onderstaande kwaliteitseisen opvolgt.


Schuifpui en openslaande deuren
- Het toegepaste kozijn dient van hetzelfde materiaal, kleur en profilering als bestaand te zijn.
- De voorziening mag alleen op een vanaf de openbare weg niet zichtbare plaats worden gerealiseerd;
- De voorziening mag het door de verhuurder te plegen onderhoud niet belemmeren;
- Het plaatsen moet op vakkundige wijze gebeuren. De plaatsing moet worden uitgevoerd door een erkende aannemer;
- Wanneer het gevelmetselwerk voor de voorziening moet worden aangepast, dient dit zorgvuldig te worden verwijderd. Met andere woorden: geen doorgeslepen of gehakte stenen;
- Voor constructieve - en grote bouwkundige aanpassingen kan een bouwvergunning van de gemeente nodig zijn. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de gemeente waarin u woont. Tevens dient u de bouwtekeningen vooraf aan Wooncompagnie te overleggen;
- De bestaande gevelisolatie dient zuiver op de nieuwe voorziening aan te sluiten. Contact van isolatiemateriaal met het buitenspouwblad moet worden voorkomen;
- Indien in de woonkamer een radiator komt te vervallen, dient een vervangende radiator te worden gemonteerd, met een vermogen dat vergelijkbaar is met de originele radiator;
- Indien kruipruimteventilatie door de voorziening vervalt, dient aan weerszijden een nieuwe kruipruimteventilatie te worden gerealiseerd, door middel van renovatieroosters;
- Boven het kozijn dient voldoende spouwventilatie te worden gemaakt, door middel van open stootvoegen;
- Aan de binnenzijde dient het één en ander netjes en vakkundig te worden afgewerkt;
- Tussen de bestrating en onderdorpel moet minimaal 10 mm vrije ruimte zijn.

Heeft u een vraag?