Voor deze aanpassing is nodig dat u Wooncompagnie om goedkeuring vraagt voordat u gaat beginnen.  

U mag ook uw aanvraag per post sturen naar: Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD Hoorn. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag voorzien is van een eventuele bouwtekening of plattegrond en een beschrijving van de (bouw)materialen die u gaat gebruiken? Alleen zo kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.
Uw vraag zal worden beoordeeld door onze Technisch Adviseurs. Na akkoord door Wooncompagnie is het van belang dat u onderstaande kwaliteitseisen opvolgt.

Eengezinswoningen
Wanneer u een schotelantenne wilt plaatsen en u woont in een eengezinswoning, dan mag u de schotelantenne alleen aan de achterzijde van de woning plaatsen en dient deze schotel:
• een doorsnede te hebben die minder is dan 1 meter;
• inclusief de drager, lager te zijn dan 1.80 meter;
• geen opzichtige kleur te hebben.
• de schotel dient op een mast of voet aan de gevelmuur geplaatst te worden. Als u de mast of voet monteert aan een gemetselde gevel, mag u alleen in de voegen te boren. De mast of voet mag niet aan een kozijn van een raam of deur worden bevestigd.
• het is toegestaan de schotel op een mast of voet aan de gevelmuur van een berging te monteren, mits de berging zich in een tuin achter de woning bevindt en u bij plaatsing geen overlast veroorzaakt aan uw buren. Houdt u bij plaatsing rekening met erfgrens. Hij mag niet over de erfgrens heen.

Gestapelde bouw
Woont u in een appartementengebouw of een flat, dan is de plaatsing van een schotel alleen toegestaan, als deze geplaatst wordt op een los statief binnen het balkonhek. De schotel dient binnen het gevelvlak te blijven. Plaatsing op de galerij is niet toegestaan. De schotel dient:
• een doorsnede te hebben die minder is dan 1 meter;
• geen opzichtige kleur te hebben;

Indien uw woning onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren kunnen afwijkende richtlijnen van toepassing zijn. Ook als huurder zult u zich aan deze richtlijnen moeten houden.

Bouwvergunning
Als u een schotelantenne wilt plaatsen, moet u altijd bij de gemeente informeren of dit is toegestaan en welke bepalingen hierover in de algemeen plaatselijke verordening van uw gemeente zijn opgenomen. Afhankelijk van grootte van de schotel, de hoogte waarop u deze wilt plaatsen en de plek waar u de schotel wilt hangen, is het mogelijk dat u verplicht bent een bouwvergunning aan te vragen. Vergeet u dit vooral niet, om problemen te voorkomen.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u meer informatie vinden met betrekking tot het mogelijk aanvragen van een bouwvergunning.

Heeft u een vraag?