Voor deze aanpassing is nodig dat u Wooncompagnie om goedkeuring vraagt voordat u gaat beginnen.  

U mag ook uw aanvraag per post sturen naar: Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD Hoorn. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag voorzien is van een eventuele bouwtekening of plattegrond en een beschrijving van de (bouw)materialen die u gaat gebruiken? Alleen zo kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.
Uw vraag zal worden beoordeeld door onze Technisch Adviseurs. Na akkoord door Wooncompagnie is het van belang dat u onderstaande kwaliteitseisen opvolgt.


Indien u een radiator verwijderd, dient u ervoor te zorgen dat deze gecompenseerd of herplaatst wordt met dezelfde capaciteit in dezelfde ruimte.

Centrale verwarmingsinstallatie
- Bij de aanvraag om toestemming voor plaatsing dienen installatietekeningen te worden bijgevoegd;
- De installatie moet door een erkend installateur worden aangelegd;
- De installatietekening inclusief transmissie berekening moet vooraf ter goedkeuring aan Wooncompagnie worden voorgelegd;
- De cv-­leidingen moeten in verzinkt staal met snelkoppelingen van verzinkt staal worden uitgevoerd;
- De radiatoren moeten van het merk Henrad of van gelijkwaardige kwaliteit zijn;
- Indien leidingen in vloeren gestort worden, moeten deze van naadloos, diffuus dicht kunststof zijn, voorzien van een kunststof mantelbuis;
- In een ‘natte ruimte’ moet een gegalvaniseerde radiator worden geplaatst. Bij stadsverwarming kan aluminium radiator niet worden toegepast. In dit geval moet een verzinkte radiator worden toegepast. 

Thermostatische radiatorkraan
- De thermostatische radiatorkraan mag niet in dezelfde ruimte als de kamerthermostaat worden geplaatst;
- Als de gehele woning wordt voorzien van thermostaatkranen, moeten voorzieningen worden getroffen waardoor de cv­-ketel op retourwater gaat moduleren. De kamerthermostaat komt hier bij te vervallen. 

Extra radiator
- De extra te plaatsen radiator moet van het merk Henrad of van gelijkwaardige kwaliteit zijn;
- De wijziging van de installatie (uitbreiding) mag geen storingen aan het bestaande systeem veroorzaken;
- Het monteren van de radiator met de daarbij behorende cv­leidingen moet vakkundig door een installateur uitgevoerd worden (bij voorkeur dezelfde die het onderhoud voor Wooncompagnie uit­voert);
- Verlenging van de cv­-leidingen moet zichtbaar met snelkoppelingen worden uitgevoerd. Ter voorkoming van galvanische corrosie moet hiervoor hetzelfde materiaal als het bestaande materiaal worden toegepast;
- Een designradiator moet voldoende vermogen hebben; 

Mechanische installatie
- Bij de aanvraag om toestemming voor plaatsing dienen installatietekeningen te worden bijgevoegd;
- Bij het aanbrengen van mechanische ventilatie, bestaat de kans dat aanwezig vocht vanuit de kruipruimte de woning wordt ‘ingezogen’;
- Niet toepassen bij houten vloeren;
- In gevelkozijnen moeten ventilatieroosters aanwezig zijn;
- De werkzaamheden moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd;
- Uitmonding door het dak moet worden uitgevoerd met een Ubbink dakdoorvoer van het aanwezige type dakpan;
- De uitmonding moet voldoen aan het bouwbesluit. Dit betekent dat deze op voldoende afstand van dakramen en andere gevel en/of dakopeningen geplaatst moet zijn.

Onderhoud
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de cv-­installatie, cv­-uitbreidingen en mechanische ventilatie. Ook voor eventuele gevolgschade aan de woning of derden bent u zelf verantwoordelijk.

Heeft u een vraag?