Voor deze aanpassing is nodig dat u Wooncompagnie om goedkeuring vraagt voordat u gaat beginnen.  

U mag ook uw aanvraag per post sturen naar: Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD Hoorn. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag voorzien is van een eventuele bouwtekening of plattegrond en een beschrijving van de (bouw)materialen die u gaat gebruiken? Alleen zo kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.
Uw vraag zal worden beoordeeld door onze Technisch Adviseurs. Na akkoord door Wooncompagnie is het van belang dat u onderstaande kwaliteitseisen opvolgt.

 Aan- of uitbouw bij zij- of achtergevel en veranda
- Voor constructieve en grote bouwkundige aanpassingen kan een vergunning van de gemeente nodig zijn. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de gemeente waarin u woont. Tevens dient u de bouwtekeningen vooraf aan Wooncompagnie te overleggen.
- De toepassing van materialen en kleuren moet afgestemd worden op de bestaande situatie.
- Het dak moet voor onderhoud beloopbaar zijn.

Onderhoud
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de aan- of uitbouw.

Heeft u een vraag?