Ik ben huurder

Woningruil aanvragen

Om woningruil aan te kunnen vragen dient u zich in te loggen.

 

Inloggen met iDIN

 

Veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met passendheidsnormen?
Om in aanmerking te komen voor bepaalde woningen moet u voldoen aan een bepaald inkomen, een bepaald aantal personen of een bepaalde leeftijd. Dit verschilt per woning en woonplaats.

Voor alle woningen geldt een inkomensgrens. Het kan ook zijn dat vanwege de grootte van de woning een eis wordt gesteld aan het minimaal aantal personen. En er zijn woningen die bedoeld zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie, bijv. 55+.
Wat zijn de voorwaarden bij woningruil?
Naast de genoemde ‘passendheidsnormen’ gelden enkele andere voorwaarden:
 • Er zijn gemeenten die eerst een woonruimtevergunning verstrekken voordat er mag worden geruild.
 • Na toestemming voor woningruil moeten alle ruilkandidaten de woning daadwerkelijk in gebruik nemen als woonruimte.
 • U dient minimaal één jaar woonachtig te zijn op uw huidige adres.
 • Binnen één jaar na de woningruil mag u de huur niet opzeggen. 
 • Er is geen huurachterstand.
 • Alle plichten uit de huurovereenkomst worden correct uitgevoerd.
 • De woning wordt geaccepteerd zoals hij op dat moment is. Wooncompagnie verricht geen werkzaamheden wanneer er woningruil wordt gedaan.
 • De woning mag geen 'bijzondere' woning zijn (dus bijvoorbeeld geen aangepaste woningen met specifieke woonvoorzieningen).
 • Woningruil is alleen mogelijk als de nieuwe woning ook daadwerkelijk een huurwoning blijft. Sommige woningen worden verkocht, gesloopt of gerenoveerd.
 • De gezinssamenstelling moet in overeenstemming zijn met de grootte van de woning.
 • De ruilkandidaat moet voldoen aan de geldende inkomenseisen. Klik hier voor de actuele inkomenseisen.
Wat is woningruil?
Twee of meerdere partijen willen ruilen van woning. U moet verhuurders en (soms) gemeenten toestemming vragen voor de woningruil.
Met wie kan ik ruilen?
 • Met andere huurders met een woning van Wooncompagnie.
 • Met huurders van andere corporaties of particuliere verhuurders in heel Nederland.
 • Met iemand in het bezit van een koopwoning.
Wat gebeurt er met mijn huurovereenkomst na woningruil?
Als u ruilt met een andere huurder van Wooncompagnie krijgt u een nieuwe huurovereenkomst. Wooncompagnie ziet een woningruil als een gewone verhuizing. De huur wordt bij een verhuizing aangepast aan de dan geldende streefhuur. Een huurovereenkomst gaat na woningruil altijd in op de eerste van de maand.
Er wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Heb ik toestemming nodig voor woningruil?

Ja, u heeft toestemming nodig. Wooncompagnie overweegt onderstaande zaken voordat er wel of geen toestemming voor woningruil wordt gegeven:

 • Woningruil moet voldoen aan de passendheidsnormen. Een jongere mag bijvoorbeeld niet naar een seniorenwoning verhuizen. De passendheidsnormen zijn afhankelijk van het woonruimteverdeelsysteem waar de woningen onder vallen.
 • Het (gezamenlijk)belastbaar inkomen van de ruilkandidaat wordt getoetst aan de huidige regelgeving. Wij toetsen dit aan de hand van uw meest recente definitieve belastingaanslag(en).
 • Als twee huurders van Wooncompagnie willen ruilen, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de bestaande inkomenseisen. Het team Verhuizen moet dit beoordelen en akkoord bevinden.
 • De huidige huurder en de ruilpartner mogen geen huurachterstand hebben.
 • Een ruilpartner waarvan bekend is dat die overlast veroorzaakt, wordt niet snel als nieuwe huurder geaccepteerd.
 • Voor de beoordeling van de voorgaande twee punten vragen wij van de ruilpartner een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.
 • Wij controleren of de ruilpartner(s) staan ingeschreven op de betreffende adressen. Dit doen wij aan de hand van een historisch uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente.
 • Ook controleren wij of u de rechtmatige eigenaar, gebruiker en/of huurder bent van de woning.
 • Voordat Wooncompagnie toestemming verleent vindt er een vooropname plaats in de woning. Beide kandidaten zijn hierbij aanwezig. Pas als alle partijen akkoord zijn over het achterlaten van de woning en er afspraken zijn gemaakt over de eventuele overname en staat van de woning, kan er akkoord gegeven worden door Wooncompagnie.
Wilt u uw kans op succesvolle woningruil vele malen vergroten?
Dan hebben we goed nieuws voor u. Wooncompagnie is sinds kort aangesloten bij de HuisjeHuisje-app. Een online platform met woningruiladvertenties. Dus download nu de gratis app, maak een account aan, bekijk het aanbod én vind een match!

Wordt de huurprijs aangepast bij woningruil?
Ja, de huur van de woning kan worden aangepast aan het huidige prijspeil. 
Controleert Wooncompagnie de staat van een woning bij woningruil?
Ja. De woning dient in goede staat te zijn om in aanmerking te komen voor woningruil. De ruilkandidaat accepteert de woning in de huidige staat. Dit betekent dat Wooncompagnie geen extra onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.
Zijn er kosten voor aanvraag woningruil?
Ja. U betaalt € 25,00 voor een nieuw huurovereenkomst.
Ik sta ingeschreven als woningzoekende en wil woningruil doen. Wat betekent dat voor mijn inschrijving bij Woonmatch Waterland?
Uw inschrijving bij Woonmatch Waterland blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet. Het kan wel van invloed zijn op uw woonduur in de inschrijving. Neemt u in dat geval contact op met onze afdeling Klantcontact op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 2022373 (lokaal tarief).

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en wil woningruil doen. Wat betekent dat voor mijn inschrijving bij Woonmatch Kop van Noord Holland?
Uw inschrijving bij Woonmatch Kop van Noord Holland  blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet.
Ik sta ingeschreven als woningzoekende en wil woningruil doen. Wat betekent dat voor mijn inschrijving bij Woonmatch West-Friesland?
Uw inschrijving bij Woonmatch West Friesland blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet.
Hoe vraag ik woningruil aan?
Heeft u een ruil kandidaat gevonden? Vraag dan gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie woningruil aan.

Geldt de inkomensregel ook bij woningruil?

Ja, in principe gelden de inkomenseisen bij woningruil. Wooncompagnie is groot voorstander van woningruil en doet haar uiterste best om de woningruil te laten slagen. Wanneer het gaat om een woningruil tussen twee huurders van Wooncompagnie, dan bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken. Dit is echter afhankelijk per woningruilaanvraag en wordt per situatie beoordeeld.


 


Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.