Uw huur opzeggen

U heeft een andere woonruimte gevonden en wilt uw huur opzeggen. Wanneer en hoe doet u dit en waar moet u rekening mee houden?

Belangrijk om te weten voor het opzeggen

  • U kunt uw huur opzeggen op iedere (werk)dag van de maand. Dit hoeft dus niet beslist op de eerste dag van de maand.
  • De opzegtermijn is minimaal één maand. Een voorbeeld: u wilt 25 juni de huur beëindigen. Dan moet u uw huur opzeggen vóór 25 mei.

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?
Het huurcontract zegt u snel en gemakkelijk op via: Uw huur opzeggen of u kunt bellen met 088 17 18 190, u krijgt dan een huuropzegging formulier toegestuurd.

Wat gebeurt er na uw huuropzegging
- Wanneer Wooncompagnie de huuropzegging heeft ontvangen sturen wij u een bevestiging. Wat we van u verwachten als u de huur opzegt leest u hier
- We maken een afspraak voor de vooropname. Tijdens de vooropname loopt de verhuisadviseur met u door uw woning. U weet na deze afspraak precies hoe u de woning moet achterlaten.
- We gaan op zoek naar een nieuwe huurder voor de woning. Als deze bekend is neemt die contact met u op om de woning te bekijken. U kunt dan samen afspraken maken over het overnemen van spullen (gordijnen of vloerbedekking bijvoorbeeld). Dit legt u vast op het formulier ‘Verklaring van overname’. Denkt u eraan dat u deze beide ondertekend?
- Op de dag van de eindopname komt de verhuisadviseur langs. Samen met u controleert hij of alles wat is afgesproken ook is uitgevoerd. Als dat niet het geval is dan zal Wooncompagnie het onderhoud uitvoeren. De kosten brengen wij bij u in rekening.


Beëindigen medehuur
Als het huurcontract op meerdere namen staat en één van de huurders de woning verlaat, dan moet degene die vertrekt zijn of haar deel van de overeenkomst opzeggen. Hiervoor vult u het formulier Beëindigen Medehuur. Ook hierbij geldt één maand opzegtermijn.

Huuropzegging bij overlijden
Wij condoleren u met het verlies en wensen u sterkte in deze moeilijke tijd. Online kunt u een melding van overlijden doorgeven via: melding overlijden of u kunt bellen met 088 17 18 190, u krijgt dan een huur opzegging formulier toegestuurd. Om uw melding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij naast het huur opzegging formulier ook een kopie van de overlijdensakte of een rouwkaart nodig.


Snel naar:
Beëindigen medehuur
Overlijden melden
Uw huur opzeggen
Checklist huuropzeggen


Heeft u een vraag?