Servicekosten

Onze energieleverancier heeft laten weten dat de prijzen voor gas met ingang van 1 januari 2023 wederom flink gaan stijgen
Wooncompagnie heeft daarom besloten om de voorschotten warmte/CV te verhogen. Voor u betekent dit dat uw voorschot warmte/CV met € 25,00 per maand omhooggaat met ingang van 1 januari 2023.

Onze energieleverancier heeft laten weten dat de tarieven voor elektra met ingang van 1 januari 2023 fors omhoog gaan
Wooncompagnie heeft daarom besloten om de voorschotten die betrekking hebben op elektraverbruik te verhogen met 100% met ingang van 1 januari 2023.

Wilt u deze verhoging niet?
U loopt dan wel het risico dat de eindafrekening over 2023 voor u erg hoog kan uitvallen. Wilt u geen verhoging, neem contact met ons op. Ook als u andere vragen heeft, staan we voor u klaar. U kunt ons bereiken via klantcontact@wooncompagnie.nl of bellen naar 088-17 18 190.

Servicekosten betaalt u naast uw netto huur. Samen bij elkaar vormen ze de bruto huurprijs van uw woning.

Waarvoor betaalt u servicekosten?
De servicekosten betaalt u voor diensten die nodig zijn om uw woning goed te onderhouden en zijn dus per woonsituatie verschillend.

•Schoonmaakkosten: het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, soms inclusief glazen wassen
•Elektra: verlichting van gemeenschappelijke ruimten, galerij en berging
•Het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening
•Waterverbruik
•Buurtbeheerder: de kosten voor toezicht, veiligheid en kleine klussen (alleen van toepassing in complexen 55+woningen).
•Lift: de kosten van de telefoonverbinding en elektra in de lift
•Alarm-apparaat/halshanger (in sommige aanleun- of zorgcomplexen is er persoonsalarmering)
•Voorschot Algemene Ruimte (als het complex een algemene ruimte heeft die exclusief door de bewoners van het complex mag worden gebruikt)
•Stookkosten: in het complex is er sprake van een collectieve verwarmingsinstallatie met verbruiksmeters op de radiatoren voor het (totale) persoonlijke verbruik.

Hoe worden servicekosten afgerekend?
U betaalt maandelijks een voorschot. Op basis van de gefactureerde kosten van leveranciers berekenen wij achteraf de werkelijk gemaakte kosten. Het verschil wordt vervolgens met u verrekend. Het kan dus zijn dat u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Het definitieve bedrag van de servicekosten rekenen we een keer per jaar met u af. Wij streven ernaar dit te doen vóór 1 juli.

Servicekosten en de jaarlijkse huurverhoging
De huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs en niet over de servicekosten. De servicekosten worden jaarlijks met u afgerekend, waarbij er gekeken wordt naar het door u betaalde voorschot en de werkelijk gemaakte kosten.

Veelgestelde vragen
Wanneer wordt het geld dat ik teveel betaald heb aan mij uitbetaald?
Het bedrag dat u terug ontvangt van Wooncompagnie wordt binnen 30 dagen uitbetaald op het rekeningnummer dat in de brief staat.

In uw brief staat geen rekeningnummer vermeld of er staat een verkeerd rekeningnummer.
In dat geval kunt u het juiste rekeningnummer telefonisch doorgeven op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 088 17 18 190.

Wilt u een betalingsregeling treffen voor het betalen van deze afrekening? 
Dat kan, u kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met afdeling Klantcontact op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 088 17 18 190. Of u stuurt een bericht via klantcontact@wooncompagnie.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen door afdeling Huurbetaling. 

Heeft u andere vragen over de afrekening servicekosten? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Klantcontact op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 088 17 18 190. Of u stuurt een bericht via klantcontact@wooncompagnie.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen door afdeling Huurbetaling. 

Veelgestelde vragen

Niet tevreden over de uitvoering van de diensten die vallen onder de servicekosten?

Wacht niet op de afrekening! Meld dit direct bij ons, zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen. Neem contact op met Wooncompagnie.
Vul het contactformulier in neem telefonisch contact op met afdeling Klantcontact via 088 - 17 18 190.


Staat uw antwoord hier niet tussen?