Schade melden


Als u schade aan de woning heeft dan kunt u dit melden bij Wooncompagnie.
Om de schade in behandeling te kunnen nemen hebben wij van u de volgende gegevens nodig:
- schadedatum
- foto's en omschrijving van de schade
- de oorzaak van de schade
- specificatie van de herstelkosten.
Deze schade kunt u melden via ons contactformulier. het  of via de post naar Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD Hoorn.

Is de schade ontstaan door (poging tot) inbraak of vandalisme dan doet u aangifte bij de politie.

Is de schade ontstaan door (poging tot) inbraak of vandalisme?
- Dan doet u aangifte bij de politie
- Een kopie van het proces-verbaal stuurt u samen met foto's van de schade naar ons op. Wooncompagnie zorgt ervoor dat de schade wordt hersteld. 


Ontvangen wij van u geen kopie van de aangifte en de foto's dan sturen wij u een rekening van de herstelkosten.


Wanneer bent u verantwoordelijk voor schade aan de woning?
Ontstaat er schade in uw woning? Dan is het afhankelijk van de situatie of deze kosten voor uw eigen rekening zijn of voor Wooncompagnie. U bent zelf verantwoordelijk voor schade die ontstaat daar nalatigheid of ondeskundig gebruik, zoals bijv. waterschade i.v.m. een deur of raam die nog openstond. Is de schade aan de woning ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals brand? Dan is dit voor de rekening van Wooncompagnie. Mocht er hierdoor schade ontstaan bij de inboedel? Dan valt dit onder uw inboedelverzekering. Dit is wettelijk bepaald en staat vastgelegd in onze algemene huurvoorwaarden.

Snel naar:
Bewonersgedrag

Heeft u een vraag?