Ik ben huurder

Reparatieverzoek

Om een reparatieverzoek in te dienen, dient u aan te geven waar u woont.

 

Wat is uw adres?

 

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik een spoedreparatieverzoek buiten kantooruren?

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 0900 20 22 373. Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag, zoals:

 •  lekkage aan gas- en waterleiding;
 •  storing aan het elektrische net;
 •  daklekkage;
 •  bevroren waterleiding;
 •  brand.
Mijn woning maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren. Bij wie meld ik een reparatieverzoek?
Maakt uw woning deel uit van een Vereniging van Eigenaren en u huurt bij Wooncompagnie, dan zijn wij uw contactpersoon. Reparatieverzoeken buiten de woning worden afgehandeld door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Reparatieverzoeken in de woning worden door Wooncompagnie uitgevoerd. 
Ik heb een reparatieverzoek. Hoe meld ik die?

Betreft het een spoedreparatie? Voor het melden van een spoedreparatie belt u altijd naar 0900 20 22 373. Heeft uw reparatieverzoek geen spoed, ga dan naar Mijn Wooncompagnie.

Indien de schade door onzorgvuldig gebruik of door uw nalatigheid is ontstaan, wordt de reparatie op uw kosten uitgevoerd.

Ik heb zelf een bedrijf ingeschakeld. Mag dat?
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen.
Ik heb een reparatieverzoek. Hoeveel tijd moet ik vrijmaken?
Als uw reparatieverzoek is ingepland werken wij met dagdelen. Dit betekent dat wij in de ochtend of in de middag een afspraak met u maken om de reparatie uit te voeren. 
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn woning?
Wettelijk is bepaald wie voor welk deel van het onderhoud aan uw woning verantwoordelijk is. Kort gezegd is Wooncompagnie als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals schilderwerk buitenom, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook vervanging van woningonderdelen als gevolg van veroudering en slijtage komt voor rekening van Wooncompagnie. Daarnaast voert Wooncompagnie kosteloos een aantal extra werkzaamheden uit. 
Welke onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten?
Sommige onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten. In dat geval wordt het onderhoud door Wooncompagnie uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van onderhoudswerkzaamheden die vallen binnen de servicekosten:
 • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilcontainerruimte;
 • Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);
 • Het glazenwassen van sommige complexen;
 • Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.
 
Hoe meld ik mij aan voor het ServiceAbonnement?
Dat doet u gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Klik hier om in te loggen u kunt dan direct het ServiceAbonnement af sluiten.
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn cv of geiser?
Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden éénmaal per drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.
Is het verwarmingstoestel uw eigendom? Wat nu?
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.
Mag ik een kattenluik plaatsen in mijn buitendeur?

Nee, voor het plaatsen van kattenluik in een buitendeur geven wij geen toestemming, want dit gaat ten kosten van de kwaliteit en de veiligheid. Als een huurder het toch doet dan zal er bij het verlaten van een woning een nieuwe deur geplaatst moeten worden. De kosten bedragen €1000/1500. Een opvolgend huurder zou eventueel de deur met het kattenluik mogen overnemen, maar dan is hij/zij ook aan het einde van de huurperiode verantwoordelijk voor de kosten.


Wat is een Warmte Terug Win unit (WTW)?
Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarme lucht.
Waar meld ik een storing aan mijn Warmte Terug Win unit?
Dit meldt u bij de cv installateur. Bovenaan de pagina vindt u het telefoonnummer. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
Na hoeveel jaar wordt mijn cv ketel vervangen?
De cv ketels in de woningen van Wooncompagnie worden na ongeveer 18 jaar vervangen.
Ik heb geen warm water in de gehele woning. Wat nu?
Als u in de hele woning geen warm water heeft dan neemt u contact op met de cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Eén van mijn radiatoren lekt. Wat nu?
U meldt dit bij uw cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Ik heb een roestige radiator. Wat nu?
Het onderhoud is voor uzelf. Dit behoort tot het normale onderhoud van schilderwerk binnen in de woning. Roestvorming is geen directe aanleiding om tot vervanging over te gaan. Als de radiator lekt als gevolg van roest dan neemt u contact op met de cv-installateur.
Kan er cv geplaatst worden in mijn woning?
Dit  vraagt u schriftelijk bij ons aan. Dit kan via klantcontact@wooncompagnie.nl of u stuurt het per post naar ons op. Als uw aanvraag is ontvangen wordt bekeken of de woning in aanmerking komt voor het plaatsen van cv. Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding  met een 'akkoordverklaring'. Een huurverhoging hiervoor is van toepassing. Zodra wij een getekende akkoordverklaring van u hebben ontvangen geven bij opdracht aan de cv-installateur.
Ik heb een klacht over de cv-installateur. Wat nu?
Meld uw klacht online. Klik hier voor het formulier om een klacht te melden.
Hoe ontlucht ik mijn radiator?
 • Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
 • Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in.
 • Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
 • Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
 • Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
 • Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
 • Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact doen.
 • Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.
Hoe vul ik mijn cv bij?
 • Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
 • Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
 • In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
 • Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
 • Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
 • Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
 • Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
 • Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.
 • Kijk naar de instructiefilm CV ketel bijvullen
Ik heb een storing in mijn cv. Wat kan ik zelf doen?
Als zich nu toch een storing voordoet kijk dan eerst of: 
 • de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
 • er geen stroomstoring is opgetreden;
 • er wel gas wordt geleverd;
 • de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
 • er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
 • de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
 • de radiatorkranen openstaan;
 • de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld.
 • de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 
Welke wintermaatregelen kan ik treffen?
Bij strenge vorst kunnen waterleidingen en ook cv-leidingen bevriezen. Zorg dat het niet te koud wordt in uw woning en zet de kamerthermostaat niet lager dan 17 graden. Waterleidingen die tegen de buitenmuur lopen of die zich in de kruipruimte van uw woning bevinden kunt u beschermen door het aanbrengen van isolatie. Buitenkranen kunt u beter aftappen en afsluiten.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.