Ik ben huurder

Reparatieverzoek

Om een reparatieverzoek in te dienen, dient u aan te geven waar u woont.

 

Wat is uw adres?

 

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik een spoedreparatieverzoek buiten kantooruren?

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 0900-2022373 (lokaal tarief). Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag, zoals:

  •  lekkage aan gas- en waterleiding;
  •  storing aan het elektrische net;
  •  daklekkage;
  •  bevroren waterleiding;
  •  brand.
Mijn woning maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren. Bij wie meld ik een reparatieverzoek?
Maakt uw woning deel uit van een Vereniging van Eigenaren en u huurt bij Wooncompagnie, dan zijn wij uw contactpersoon. Reparatieverzoeken buiten de woning worden afgehandeld door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Reparatieverzoeken in de woning worden door Wooncompagnie uitgevoerd. 
Ik heb een reparatieverzoek. Hoe meld ik die?

Betreft het een spoedreparatie? Voor het melden van een spoedreparatie belt u altijd naar 0900 - 20 22 373 (lokaal tarief). Heeft uw reparatieverzoek geen spoed, ga dan naar Mijn Wooncompagnie.

Indien de schade door onzorgvuldig gebruik of door uw nalatigheid is ontstaan, wordt de reparatie op uw kosten uitgevoerd.

Ik heb zelf een bedrijf ingeschakeld. Mag dat?
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen.
Ik heb een reparatieverzoek. Hoeveel tijd moet ik vrijmaken?
Als uw reparatieverzoek is ingepland werken wij met dagdelen. Dit betekent dat wij in de ochtend of in de middag een afspraak met u maken om de reparatie uit te voeren. 
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn woning?
Wettelijk is bepaald wie voor welk deel van het onderhoud aan uw woning verantwoordelijk is. Kort gezegd is Wooncompagnie als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals schilderwerk buitenom, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook vervanging van woningonderdelen als gevolg van veroudering en slijtage komt voor rekening van Wooncompagnie. Daarnaast voert Wooncompagnie kosteloos een aantal extra werkzaamheden uit. 
Welke onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten?
Sommige onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten. In dat geval wordt het onderhoud door Wooncompagnie uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van onderhoudswerkzaamheden die vallen binnen de servicekosten:
  • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilcontainerruimte;
  • Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);
  • Het glazenwassen van sommige complexen;
  • Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.
 
Hoe meld ik mij aan voor het ServiceAbonnement?
Dat doet u gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Klik hier om in te loggen u kunt dan direct het ServiceAbonnement af sluiten.
Is het verwarmingstoestel uw eigendom? Wat nu?
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.