Ik ben huurder

Mijn huurovereenkomst

Om deze pagina te bekijken, dient u in te loggen.

 

Inloggen met iDIN

 

Veelgestelde vragen

Hoe wijzig ik mijn IBAN?
Via dit formulier wijzigt u uw IBAN.
Hoe zeg ik de huur op?
U zegt uw huur gemakkelijk en snel op via Mijn Wooncompagnie. Een handtekening is dan niet nodig.

Ik wil automatische incasso aanvragen. Hoe doe ik dat?
U vraagt gemakkelijk en snel een automatische incasso aan via Mijn Wooncompagnie een handtekening is niet nodig.
Uw woning is ouder dan 1994?
Bij woningen ouder dan 1994 wordt er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Wij streven ernaar om de inventarisatie gelijktijdig met de vooropname te laten plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u in de bevestigingsbrief van de huuropzegging.
Wat is Glasfonds?
U kunt deelnemen aan het Glasfonds van Wooncompagnie. U betaalt hiervoor € 0,65 per maand. Door deel te nemen aan het Glasfonds hoeft u zich geen zorgen te maken over schade aan glas van uw woning, veroorzaakt door storm, inbraak, ongevallen en dergelijke. Wooncompagnie neemt deze zorg dan van u over. Bij moedwillige schade verhalen wij de kosten op de dader.
Glasschade? Glasfonds!
U wilt zorgeloos wonen en Wooncompagnie helpt u daar graag bij. Met het ServiceAbonnement, maar ook met het Glasfonds.
Als deelnemer aan dit fonds wordt schade aan glas van uw woning gratis hersteld. Wilt u weten of u al deelneemt aan het Glasfonds? Log dan in op Mijn Wooncompagnie en kijk op uw huurovereenkomst. Voor deelname aan dit fonds betaalt u € 0,65 per maand in de maandelijkse servicekosten. 
 
Wat is huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten en wordt uitbetaald door de Belastingdienst.  
Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?
Als uw huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. De aanvraag en uitkering van huurtoeslag wordt door de Belastingdienst behandeld. Klik hier voor meer informatie. De huurtoeslag wordt berekend op basis van uw leeftijd en het actuele inkomen. U moet dus zelf een schatting maken van uw inkomen in het lopende jaar. Daarnaast wordt gekeken naar het vermogen van het totale huishouden, dus van uzelf, eventuele partner en medebewoners.
Hoe vraag ik huurtoeslag aan?
Dit doet u online via www.belastingdienst.nl/toeslagen. U hoeft de huurtoeslag maar één keer aan te vragen. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, loopt het automatisch door. Geef direct wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan de Belastingdienst.
Moet ik mijn voorschot huurtoeslag terugbetalen?
De maandelijkse huurtoeslag is een voorschot. U geeft een schatting van uw jaarinkomen door aan de Belastingdienst. In het eerste kwartaal van het volgende jaar kijkt de Belastingdienst of het bedrag klopt. Is dat niet het geval? Dan moet u het verschil bijbetalen. Of u krijgt juist geld terug.
Hoe wordt de huurtoeslag uitbetaald?
De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst direct aan u overgemaakt. De huurtoeslag wordt automatisch bijgeschreven op uw IBAN die bekend is bij de Belastingdienst. Wooncompagnie brengt u daarom elke maand de volledige huurprijs in rekening. De Belastingdienst maakt de bijdrage overigens over vóórdat u de huur aan Wooncompagnie moet voldoen. Om betalingsproblemen te voorkomen adviseren wij u de huurtoeslag direct te reserveren voor het betalen van uw huur.
Kan ik zelf mijn huurtoeslag berekenen?
Ja, dat kan via www.toeslagen.nl. Hier kunt u een proefberekening maken, zodat u kunt zien of u recht heeft op huurtoeslag.
Welke glasschade valt onder het Glasfonds?
• Het glas van de buitenramen en buitendeuren van uw hele woning en de bij de woning behorende berging;
• Het glas in binnenramen. In en boven binnendeuren, mits deze eigendom zijn van Wooncompagnie;
• Het glas in tuinafscheidingen en balkons, mits deze eigendom zijn van Wooncompagnie.

Glas in zelfaangebrachte voorzieningen (bijvoorbeeld zelfgebouwde schuren) zijn uitgesloten van vergoeding, tenzij anders is overeengekomen.

Let op! Wanneer u folie op het glas heeft aangebracht vervalt de garantie en kunt u geen aanspraak maken op het glasfonds.
Hoe kan ik deelnemen aan het Glasfonds?

U kunt zich snel en gemakkelijk aanmelden voor het Glasfonds via Mijn Wooncompagnie. Voor deelname aan dit fonds betaalt u € 0,65 per maand in de maandelijkse servicekosten.

Ik heb glasschade door (poging tot) inbraak. Wat nu?
Heeft u schade als gevolg van (poging) inbraak? Dan moet u aangifte doen bij de politie. Een kopie van het proces verbaal en uitleg over de situatie stuurt u op naar klantcontact@wooncompagnie.nl
Komen de servicekosten in aanmerking voor huurtoeslag?
Een aantal servicekosten komt in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk op  www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
Moet ik de woning in originele staat achterlaten?

Artikel 16 van onze Algemene Huurvoorwaarden zegt hierover:
"Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd."

In het kort komt bovenstaande erop neer dat de vertrekkende huurder de woning moet achterlaten volgens de beschrijving die is opgemaakt bij het aanvaarden van de woning met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen. De verhuisadviseur overlegt dit met u tijdens de voorinspectie. Als u de herstelwerkzaamheden niet zelf uitvoert, doen wij dat. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. Klik hier voor een overzicht van de verschillende werkzaamheden en het daarbij behorende kostenplaatje als u ervoor kiest om de werkzaamheden door Wooncompagnie te laten verrichten.

Wat is de streefhuur?
De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.
Wat kán ik met Mijn Wooncompagnie?
U kunt contractgegevens inzien, de puntentelling van uw woning (woningwaardering) bekijken en persoonlijke gegevens wijzigen en toevoegen. Ook kunt u uw huurachterstand betalen via Ideal. 
Verandert de huurtoeslag bij een huuraanpassing?
Dat is mogelijk, maar wordt bepaald door de Belastingdienst. Ga naar www.toeslagen.nl of neem telefonisch contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.