Ik ben huurder

Jaarlijkse huurverhoging

Wij vinden dat huren bij Wooncompagnie betaalbaar moet zijn. Daarom vragen we ook in 2018 bewust een gematigde huurverhoging. We hebben dat besloten in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO), uw vertegenwoordigers. 

U vindt uw huurverhoging brief terug bij uw correspondentie. Klik hier

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de brief met daarin de huuraanpassing verwachten?
Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met een toelichting op de huuraanpassing en een huuraanzegging.
Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing?
Bent u het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing? Dan kunt u bij Wooncompagnie een bezwaarschrift indienen. U stuurt hiervoor een e-mail naar Klantcontact@wooncompagnie.nl, t.a.v. Huurbetaling.
U kunt het bezwaarschrift tot 1 juli 2018 indienen. U krijgt van Wooncompagnie antwoord op uw bezwaar. Bent u het niet eens met dit antwoord dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie.
Heeft bezwaar maken zin?
Bezwaar maken kan zinvol zijn als:
- het huurverhogingspercentage hoger is dan 2,0%;
- de huurprijs door de huuraanpassing boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen
- eerder de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of er loopt nog een dergelijke procedure bij de Huurcommissie).

Let op!
 U kunt géén bezwaar maken tegen huuraanpassing op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 
 
Mag Wooncompagnie de huur aanpassen?

Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. Dit mag zowel omhoog als omlaag. De huuraanpassing die dit jaar van het Rijk maximaal mag worden gevraagd is:

• 3,9% aan huishoudens met een inkomen tot € 41.056
• 5,4% aan huishoudens met een inkomen vanaf € 41.056

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

Let op! In uw huurspecificatie is het huuraanpassingspercentage afgerond op 1 decimaal.

Voorbeeld: Het aangegeven percentage in de brieftekst is 1,24%. Maar in de tabel is deze afgerond op 1,3%. Wanneer u zelf de berekening maakt, zult u zien dat de berekening klopt.
Ik heb bezwaar gemaakt tegen de huuraanpassing. Hoef ik de huuraanpassing dan niet te betalen?
Dit is een misverstand. Als u een bezwaarformulier indient, is het duidelijk dat u het niet eens bent met de huuraanpassing. U dient het nieuwe huurbedrag gewoon te betalen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan storten we het te veel betaalde bedrag naar u terug.
Welke huuraanpassing vraagt Wooncompagnie?
Wooncompagnie kiest bewust voor een bescheiden huuraanpassing. Onze maximale huuraanpassing is 2,0% met een maximum van €12,50. Gemiddeld is de huuraanpassing met 1,1% lager dan de inflatie (1,4%). Het percentage dat voor ú geldt, vindt u in de brief die u van ons heeft ontvangen.

Let op! In uw huurspecificatie is het huuraanpassingspercentage afgerond op 1 decimaal.

Mijn woning heeft een onderhoudsgebrek. Kan ik de huuraanpassing nu weigeren?
Nee, onderhoudsgebreken zijn geen reden voor weigering van de jaarlijkse huuraanpassing. De mogelijkheid om op grond van (ernstige) onderhoudsklachten met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging is vervallen. Hiervoor in de plaats kunt u het hele jaar door gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 
 
Waarom kiest Wooncompagnie voor gematigde huren?
Dat doen we omdat wij weten dat betaalbaarheid belangrijk is voor u. Wij willen de huurprijzen dus zo laag mogelijk houden. Daarom bekijken we ons huurbeleid elk jaar kritisch. Meer weten over ons huurbeleid klik hier.
Koppelt Wooncompagnie de huuraanpassing dit jaar aan mijn inkomen?
Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.
Ik krijg een huurverhoging. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?
 Ja, de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.
Onlangs heb ik het huurcontract gekregen en dan krijg ik nu al een huuraanpassing?
Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.
Kan ik meerdere malen per jaar een huurverhoging krijgen?
Indien uw woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe Cv-installatie of dubbelglas dan is uw huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Uw huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.
Hoe werkt de puntentelling?

De prijs- en kwaliteitsverhouding van uw woning is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel of woningwaarderingstelsel (WWS). Hierbij worden punten gegeven voor onder meer het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, de tuin en het balkon. Bij elkaar opgeteld vormen deze punten het puntentotaal van uw woning. Het totale aantal punten is bepalend voor de maximale huurprijs die Wooncompagnie voor een woning mag vragen. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 aangepast. Een nieuw element is de WOZ-waarde, die voor circa 25% de maximale huurprijs bepaalt.

Let op! de puntentelling die u ziet is de "oude" puntentelling. Vanaf 1 juli 2018 ziet u de nieuwe puntentelling.

Wat is de streefhuur?
De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.
Kan ik de nieuwe huur op dezelfde manier blijven betalen?
Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli 2018 het juiste huurbedrag wordt betaald.
Hoe wordt mijn huurprijs berekend?
Uw woning kent een wettelijke puntentelling. Op basis daarvan wordt de maximale huurprijs bepaald.
Mijn puntentelling klopt niet. Krijg ik nu een lagere huuraanpassing?
Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u contact een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing, want ik kan de aanpassing niet betalen. Wat nu?
Dit is geen geldige reden om de huuraanpassing niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Vraag een aanvraagformulier op via de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of download het formulier via www.toeslagen.nl.
De WOZ-waarde invloed heeft op de punten. Maar ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat nu?
Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn dat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.
Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?
 Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag Wooncompagnie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. Door de jaren heen zijn er verschillen geweest in het huurbeleid waardoor de huurprijzen kunnen variëren.
Ik zie geen puntentelling over mijn woning op Mijn Wooncompagnie. Hoe kan dit?
In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 710, 68).

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.