Ik ben huurder

Ik ga klussen

Om deze pagina te bekijken, dient u aan te geven waar u woont.

 

Wat is uw adres?

 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kwaliteitseisen voor het planten van bomen en hagen?
Ik wil in mijn tuin een boom of haag planten. Welke kwaliteitseisen zijn er? Klik hier.
Waarom moet ik toestemming vragen als ik wil gaan klussen?
Veranderingen in de woning kunnen zeer ingrijpend zijn of invloed kunnen hebben op de woningwaardering. Een aanvraag kan worden afgewezen als de hoogte van het aantal punten in strijd komt met het huurbeleid van Wooncompagnie.
Voor welke woningveranderingen moet ik schriftelijk toestemming aanvragen?
Hieronder staan de woningveranderingen waarvoor u sowieso schriftelijk toestemming voor moet aanvragen: 
- Dakraam                                                              
- Dakkapel                                                             
- Centrale verwarmingsinstallatie                    
- Aan- of uitbouw aan voor- zij- of achtergevel                
- Schuifpui en/of openslaande deuren            
- Wijzigen (niet)dragende binnenwanden (slaap)kamers
- Mechanische ventilatie                                    
- Vaste trap                                                            
- Schotelantenne                                                  
- Uitbreiding elektra, water                                 
- Aanbrengen van sanitair zoals een tweede toilet, sanibroyeur of wastafel, badkamer betegelen
- Zaken die u aan de gevel wilt aanbrengen (zonneschermen etc) 
- Veranda
- Zonnepanelen

 

 
Waar moet een woningverandering aan voldoen?
U heeft veel vrijheid om te klussen in uw woning, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwtechnische kwaliteit en de staat van de woning bij vertrek. U moet dan ook rekening houden met het volgende:
 • De bouwtechnische kwaliteit moet voldoen aan de eisen van Wooncompagnie.
 • De verandering moet voldoen aan de eisen van de bouwverordening, nutsbedrijven en brandweer. Per wooncomplex kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 • De veiligheid met betrekking tot draagvermogen, brandwerendheid en vluchtwegen moet gewaarborgd zijn.
 • De wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd of er moet een keuringsrapport worden overlegd.
 • Er mag geen vermindering in het puntentotaal van de woning optreden.
 • De verhuurbaarheid van de woning mag niet in het geding komen.
 • De bereikbaarheid van andere woningen moet gewaarborgd blijven.
 • Overlast en hinder voor omwonenden moeten worden vermeden.
 • Alle kosten en risico’s (zowel financieel als bouwkundig) van schade als gevolg van de veranderingen zijn voor uw rekening.
 • Als door Wooncompagnie onderhoud in de woning wordt uitgevoerd moet u, indien nodig, de voorziening (tijdelijk) kunnen verwijderen.
 • Het onderhoud aan de door u zelf aangebrachte woningverandering komt geheel voor uw rekening.
 • Wanneer bij vertrek uit de woning blijkt dat de verandering niet voldoet aan de gestelde eisen, dan moet deze worden verwijderd. De verandering moet ook goed onderhouden zijn.
 • Bij beeldbepalende en monumentale panden kunnen specifieke regels van toepassing zijn.?
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanbrengen van waterinstallaties?
Ik wil een buitenkraan plaatsen of vaatwasmachineaansluiting aanbrengen. Met welke kwaliteitseisen moet ik rekening houden? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het veranderen van de woninginrichting?
Ik wil iets veranderen aan de inrichting van mijn woning. Wanden afwerken of een andere vloer. Waar moet ik rekening mee houden? Klik hier.
Moet ik de woning in originele staat achterlaten?

Artikel 16 van onze Algemene Huurvoorwaarden zegt hierover:
"Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd."

In het kort komt bovenstaande erop neer dat de vertrekkende huurder de woning moet achterlaten volgens de beschrijving die is opgemaakt bij het aanvaarden van de woning met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen. De verhuisadviseur overlegt dit met u tijdens de voorinspectie. Als u de herstelwerkzaamheden niet zelf uitvoert, doen wij dat. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. Klik hier voor een overzicht van de verschillende werkzaamheden en het daarbij behorende kostenplaatje als u ervoor kiest om de werkzaamheden door Wooncompagnie te laten verrichten.

Wat zijn de kwaliteitseisen voor het plaatsen cv of mechanische ventilatie?
Ik wil een cv-installatie of mechanische ventilatie aanbrengen of mijn cv-installatie uitbreiden. Waar moet ik op letten? Klik hier.
Ik wil graag een dakraam of dakkapel plaatsen. Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanbrengen dakaanpassingen?
Ik wil een dakraam of dakkapel plaatsen of een dakdoorvoer maken, voor bijvoorbeeld een wasdroger. Wat mag en wat niet? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanpassen van elektriciteit?
Ik wil het aantal stopcontacten uitbreiden of een schakelaar vervangen door een dimmer. Welke wijzigingen mag ik zelf uitvoeren? Klik hier.
Ik wil graag een schuifpui of openslaande deuren. Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanbrengen van een gevelwijziging?
Ik wil een schuifpui of openslaande deuren in mijn woning aanbrengen. Met welke kwaliteitseisen heb ik te maken? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanbrengen van hang- en sluitwerk?
Ik wil mijn woning voorzien van ander hang- en sluitwerk. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet ik op letten? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanbrengen van isolatie?
Ik wil isolatie (laten) aanbrengen in mijn woning. Wat mag ik zelf doen en wat zijn de voorwaarden? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het aanbrengen van wijzigingen in de woningindeling?
Ik wil de woningindeling wijzigen, bijvoorbeeld door een tussenwand te verwijderen of aanbouw te plaatsen. Welke kwaliteitseisen gelden? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het plaatsen van sanitair?
Ik wil het toilet of de badkamer in mijn woning aanpassen. Wat kan ik doen en waar moet ik rekening mee houden? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor aanleggen van sierbestrating of plaatsen van een schutting of schuur?
Ik wil in mijn tuin sierbestrating aanleggen of een schutting of schuur plaatsten. Welke kwaliteitseisen zijn er? Klik hier.
Wat zijn de kwaliteitseisen voor het plaatsen van een schotelantenne?
Ik wil een schotelantenne plaatsen. Hoe vraag ik toestemming en wat zijn de voorwaarden? Klik hier.
Wordt mijn woningverandering vergoed?
Dit moet dan wel van tevoren zijn afgesproken met Wooncompagnie. Als u in de periode van de vergoedingtermijn verhuist, krijgt u een evenredig bedrag van de kosten terug. Wij hanteren voor de berekening van een vergoeding voor het dakraam en de dakkapel een normbedrag per verandering en een vergoedingstermijn van 10 jaar. Voor de cv-ketel geldt een vergoedingstermijn van 12 jaar en voor de cv-leidingen en radiatoren geldt een vergoedingstermijn van 20 jaar. Zowel voor de cv-ketel als de leidingen en radiatoren geldt een normbedrag per verandering. U zult begrijpen dat de verandering wel in goede staat van onderhoud moet zijn. Vergoeding vindt alleen plaats bij beëindiging van de huurovereenkomst en na het overleggen van factuur of aankoopbewijs. Overigens komen luxe badkamers en luxe keukens niet voor vergoeding in aanmerking.
Is een zelfaangebrachte voorziening verzekerd?
U vindt het belangrijk dat uw woning en alle extra voorzieningen goed zijn verzekerd. Wij hebben voor uw woning een opstalverzekering afgesloten, in geval van schade door brand en storm. Deze verzekering geldt alléén voor de standaard voorzieningen. Door u zelf aangebrachte veranderingen en aanpassingen kunt u meeverzekeren onder uw eigen inboedelverzekering, als ‘huurdersbelang’. Uw verzekeraar vertelt u daar graag meer over.
Mag een zelfaangebrachte voorziening achterblijven in de woning?
Als u een woningverandering heeft aangebracht die voldoet aan de algemene voorwaarden en kwaliteitseisen, mag deze bij vertrek in de woning blijven. Bij de zogenaamde onroerende zaken die u heeft aangebracht (bijvoorbeeld ligbad of keukenblok) heeft u het “wegbreekrecht”. Dat houdt in dat u deze onroerende zaken kunt meenemen bij vertrek, maar dat mag geen schade aan de woning opleveren. U moet dan wel de standaardinrichting die in de woning zat, terugplaatsen. Als u besluit deze onroerende zaken in de woning achter te laten, dan wordt Wooncompagnie automatisch eigenaar wanneer u vertrokken bent. Zaken als gordijnen, meubels, en dergelijke (dus roerende zaken) kunt u meestal aan de volgende huurder ter overname aanbieden. Wooncompagnie bemiddelt hierin niet. Dit is een zaak tussen u en de nieuwe huurder.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.