Huisbewaring

Een huurder heeft geen recht op huisbewaarderschap, Wooncompagnie verleent dit als een gunst.

Voorwaarden voor huisbewaring
Een huurder kan huisbewaring aanvragen als hij/zij aantoonbaar:
- Voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland gaat wonen (maximaal één jaar).
- Vanwege een langdurige reis afwezig is (maximaal één jaar)
- Vanwege proef samenwonen (maximaal zes maanden).
- Andere zwaarwegende reden.

Welke regels gelden er voor de huisbewaarder?
- De huisbewaarder is 18 jaar of ouder.
- De huisbewaarder kan op grond van het huisbewaarderschap geen rechten ontlenen op de woning, en op de vervangende woonruimte.
- De huisbewaarder beschikt niet over een zelfstandige woning en gaat de woning voltijds bewonen.
- De huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode of eerder.
- Bij aantoonbare overlast veroorzaakt door de huisbewaarder kan de huisbewaring worden beëindigd.
- Bij niet nakoming door de huurder van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Huurvoorwaarden kan de huisbewaring ook worden beëindigd.
- De huisbewaarder is verplicht zich op uw adres in te schrijven bij de gemeente. Per gemeente kunnen er extra voorwaarden gelden. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Toestemming
U heeft toestemming nodig van Wooncompagnie voor huisbewaring. 
Wat heeft u nodig voor het aanvragen van huisbewaring?
- Een kopie legitimatiebewijs van uw 'toekomstige' huisbewaarder.
- Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidscontract voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland.
- Een kopie van het bewijs van studie in het buitenland.
- Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt.
- In geval van andere zwaarwegende redenen voor een huisbewaring, overtuigend materiaal waaruit de noodzaak voor uw tijdelijke afwezigheid blijkt.
- Bij proef samenwonen: een kopie huurovereenkomst/koopovereenkomst van uw verblijfsadres.
Waarvoor blijft de hoofdhuurder verantwoordelijk bij huisbewaring?
Als hoofdhuurder blijft u verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur, schades aan de woning en overlast.

Klik hier om huisbewaring aan te vragen.

Heeft u een vraag?