Ik ben huurder

Er komt iemand bij me wonen

U bent onlangs getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of u bent gaan samenwonen.

Om deze wijziging door te geven dient u in te loggen.

 

Inloggen met iDIN

 

Veelgestelde vragen

Ik ga samenwonen. Moet ik dat melden?
U meldt dat niet bij ons, maar wel bij de Basisregistratie personen van de gemeente. Aanvraag medehuurderschap is mogelijk als u minimaal twee jaar samenwoont.

Let op

Als u recht heeft op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst, 0800-0543. Of raadpleeg www.toeslagen.nl.
Ik woon niet meer samen. Wat moet ik doen?
Dit bepaalt u samen. Wooncompagnie mengt zich hier niet in. Via Mijn Wooncompagnie kunt u het formulier printen en door u beiden ondertekend naar Wooncompagnie sturen of e-mailen.

Wat zijn de rechten en plichten van een medehuurder?
Huurder en medehuurder hebben beide dezelfde rechten en plichten. Dit kunt u nalezen in de huurovereenkomst. U bent allebei verantwoordelijk voor het netjes houden van de woning en persoonlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur en het (laten) verrichten van kleine reparaties. In alle andere gevallen is er sprake van een medebewoner die geen rechten en plichten ten opzichte van Wooncompagnie heeft en dus ook geen aanspraak kan maken op de woning bij vertrek van de huurder.
Kan ik automatisch medehuurder worden?
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de hoofdhuurder bent u automatisch medehuurder. Het is goed om je als medehuurder te laten registreren om problemen in de toekomst te voorkomen. U registreert u gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Let op
Als u recht heeft op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Raadpleeg www.toeslagen.nl of neem contact op met de Belastingdienst.
Ik woon al een aantal jaar samen. Hoe kan diegene medehuurder worden?

Als er geen sprake is van een huwelijk of partnerschapsregistratie, dient u aan te tonen dat er gedurende een periode van twee jaar sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. Via Mijn Wooncompagnie geeft u gemakkelijk en snel door dat er iemand bij u komt wonen. Ook leest u welke gegevens u dient aan te leveren.

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?
Een (volwassen) kind die nog bij zijn ouders woont, wordt niet als medehuurder erkend. Het is namelijk gebruikelijk dat kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op via klantcontact@wooncompagnie.nl
Mijn huwelijk is beëindigd. Wat moet ik doen?
Het is belangrijk dat u ons laat weten wie er in de woning blijft. Bij een echtscheiding bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Degene die de woning krijgt toegewezen, kan de huurovereenkomst voortzetten. De tenaamstelling van de huurovereenkomst wordt dan aangepast. Voor naamswijziging van de huurovereenkomst klik hier. Een kopie van de beschikking van de rechtbank voegt u hierbij. Voor dit formulier hebben wij een handtekening nodig van beide contractanten.
Mijn geregistreerd partnerschap is beëindigd. Wat moet ik doen?
Het is belangrijk dat u ons laat weten wie er in de woning blijft. Voor een wijziging in de tenaamstelling van de huurovereenkomst klik hier. Voor dit formulier hebben wij een handtekening nodig van beide contractanten en een kopie van de getekende 'Akte van beëindiging van registratie' of een schrijven van de notaris.
Wat moet ik doen als een medehuurder is overleden?
Via Mijn Wooncompagnie kunt u de naamswijziging van het huurcontract aan laten passen. Om deze aanpassing te kunnen doen hebben wij een kopie akte van overlijden nodig of een rouwkaart.
Wanneer wordt medehuurder hoofdhuurder?

In geval van : 

  • Overlijden van de hoofdhuurder. Klik hier voor het formulier overlijden medehuurder.
  • Echtscheiding (de woning wordt door de rechter toegewezen).
  • Bij een relatiebreuk (de huurder en medehuurder bepalen onderling op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan). Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.
  • Als de hoofdhuurder de huur opzegt en de achterblijvende bewoner officieel medehuurder is dan heeft deze het recht om in de woning te blijven en huurovereenkomst voort te zetten. Als hoofdhuurder zegt u zelf uw deel van de huurvereenkomst op. Doet u dat niet dan blijft u medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur. U kunt gebruik maken van het formulier beëindiging medehuurder. Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.