Energielabel

Wat zegt het energielabel over mijn woning?
Uw woning is voorzien van een energielabel. Dit label geeft aan hoeveel energie uw woning gemiddeld verbruikt. Het gaat hierbij om het verwarmen van de woning, het tapwater en de verlichting. 


Wat is het energielabel?

Het energielabel geeft aan hoe zuinig uw woning omgaat met energie in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Woningtypes zijn onder meer hoekwoningen, tussenwoningen, appartementen. Het label geeft een verdeling in energieklassen A t/m G. Een woning met energieklasse A is het meest zuinig met energie, die met energieklasse G het minst zuinig. Sommige woningen zijn zo zuinig met energie dat zij energielabel A+ of A++ hebben.

Waarom en wanneer is het energielabel ingevoerd?

Het kabinet wil van Nederland op het gebied van het klimaat een van de schoonste en zuinigste landen in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Op 10 juli 2018 is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Hierin staan grote ambities om de CO2-uitstoot de komende twaalf jaar drastisch te verminderen. Het energielabel is een manier om deze CO2¬-uitstoot te meten.
Vanaf 1 januari 2008 geldt dat eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder.

Wie stelt er voor mijn woning een energielabel op?

Een erkende (gecertificeerde) adviseur stelt in opdracht van Wooncompagnie een energielabel voor uw woning op. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

 Is het energielabel woning gebonden?
Ja, het energielabel is woning gebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal gebruik van de woning nodig is. Het betreft het energiegebruik voor verwarming, warm water, verlichting, ventilatie en koeling.

Heeft mijn woning een energielabel en waar kan ik deze vinden?

Wooncompagnie heeft bijna alle woningen door een gecertificeerd bureau laten voorzien van een energielabel (energieklasse en energie-index). U vindt het energielabel van uw woning hier. Voor enkele categorieën is een energielabel niet verplicht. Zie vraag: "Is het energielabel nodig voor alle gebouwen?"

Wat is het verschil tussen het energielabel en een energieprestatiecertificaat?

Het energielabel bestaat uit de energieklasse A t/m G en betreft de energiezuinigheid van uw woning. Een energieprestatiecertificaat is een document waarin het energielabel wordt weergegeven met aanvullende gegevens. Wooncompagnie verstrekt alleen een energieprestatiecertificaat bij verkoop van een woning.

Is het energielabel nodig voor alle gebouwen?

Nee, voor enkele categorieën geldt deze verplichting niet. Het label geldt niet voor:
-   Monumenten;
-   Woonwagens;
-   Gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ;
-   Tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
-   Gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
-   Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Is een EPC-berekening gelijk aan het energielabel?

De EPC-berekening is niet geldig als energielabel. De EPC is een berekende waarde die niet hetzelfde is als de energie-index van het energielabel. EPC en energie-index worden op een verschillende manieren bepaald. Wel geldt zowel voor EPC als voor de energie-index: hoe lager, hoe zuiniger het huis. Huizen die gebouwd zijn met een bouwvergunning die is aangevraagd vanaf 2000, vallen normaal gesproken in energielabel klasse A en zijn dus erg energiezuinig.

Wat is het verschil tussen een EPA en het energielabel?

Bij een energieprestatie advies (EPA) wordt een maatwerkadvies opgesteld welke maatregelen er in uw woning een energiebesparing opleveren en hoeveel u hiervoor moet investeren. Bij een energielabel wordt alleen aangegeven welke energieklasse de woning heeft en de energie-index. Bij een energielabel wordt dus geen advies op maat geleverd.

Hoe wordt een energielabel bepaald?

Om het energielabel te kunnen bepalen wordt de energie-index berekend. Aan de hand van de energie-index wordt het energielabel bepaald.

Welke invloed heeft het energielabel op mijn huurprijs?

De invloed van het energielabel in de puntentelling is vrij simpel. Hoe hoger het energielabel, des te hoger het aantal punten dat mag worden opgenomen in de woningwaardering. Overigens heeft Wooncompagnie er voor gekozen om de streefhuur van uw woning vast te zetten. Als uw woning een beter energielabel krijgt, gaat u dus niet automatisch meer huur betalen.

Klik hier voor meer informatie van de rijksoverheid.

Heeft u een vraag?