Ik ben huurder

CV storing

Voor een CV storing mag u rechtstreeks contact opnemen met uw CV installateur. 

 

Om te zien met wie u contact kunt opnemen dient u eerst aan te geven waar u woont.

 

Wat is uw adres?

 

Veelgestelde vragen

Wat is een Warmte Terug Win unit (WTW)?
Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarme lucht.
Waar meld ik een storing aan mijn Warmte Terug Win unit?
Dit meldt u bij de cv installateur. Bovenaan de pagina vindt u het telefoonnummer. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
Na hoeveel jaar wordt mijn cv ketel vervangen?
De cv ketels in de woningen van Wooncompagnie worden na ongeveer 18 jaar vervangen.
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn cv of geiser?
Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden éénmaal per drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.
Is het verwarmingstoestel uw eigendom? Wat nu?
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.
Wanneer kan Wooncompagnie u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

 • U de klacht anoniem indient.
 • U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter of Huurcommissie.
 • Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.
Wat verstaan we onder een klacht?
We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop wij hebben gehandeld. Een klacht is dus iets anders dan een reparatieverzoek: hierbij gaat het namelijk zuiver om een verzoek tot het uitvoeren van bepaalde reparatiewerkzaamheden. Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
 • het niet nakomen van afspraken;
 • handelen of nalaten van medewerkers;
 • de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
 • het niet (juist) volgen van procedures;
 • onze telefonische bereikbaarheid.

Voor klachten over de woonruimteverdeling of over de huurprijs van uw woning gelden aparte procedures.

Ik heb een klacht. Wat is de procedure?
 • Deze kunt u indienen via Mijn Wooncompagnie of  per brief naar Postbus 160, 1620 AD te Hoorn.
 • Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.
 • Nadat de klacht is afgehandeld wordt u schriftelijk gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Ter afronding van de afhandeling van uw klacht ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.
 • Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.
Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?
U heeft de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil.
Wat is de Geschillencommissie?
De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit 3 tot 5 personen. Deze personen zijn niet in dienst van Wooncompagnie. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener van het geschil als de betreffende medewerker(s) van Wooncompagnie.Bij de behandeling van het geschil kunt u zich laten bijstaan door derden. Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de directie van Wooncompagnie. De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Dit reglement kunt u bij de commissie opvragen. De geschillencommissie is er ook voor huurders van de verschillende woningcorporaties in de regio.

Omdat Wooncompagnie in verschillende regio's actief is werken wij met drie geschillencommissies.
Waar meld ik een geschil?

 

Voor de gemeente Purmerend, Beemster, Zeevang, Edam, Volendam, Schermer of Waterland: 
Geschillencommissie Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW)
Postbus 1320, 1620 WB Hoorn.
Voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon:
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Postbus 90 1780 AB  Den Helder.

Voor West-Friesland:
Regionale Geschillencommissie West-Friesland, t.a.v. secretariaat
Postbus 554 1620 AN Hoorn.
 
Klachtencommissie SVNK
Postbus 5010
1802 TA Alkmaar

Waar dien ik een klacht in over de woonruimteverdeling?
Dit doet u schriftelijk naar de gemeente waar u woont via één van onderstaande adressen:
 
Klachtencommissie Woonruimteverdeling Gemeente Purmerend of Beemster
Postbus15 1440 AA Purmerend
 
Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West-Friesland p/a Gemeente Hoorn
Postbus 603 1620 AR Hoorn
 
Woonruimteverdeling gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam 
Postbus 180 1130AD Volendam
 
Woonruimteverdeling Gemeente Schermer 
Postbus 53 1800 BC ALKMAAR Klachtencommissie 
 
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Postbus 90
1780 AB Den Helder

Ik ben het niet eens met de (jaarlijkse) huurverhoging. Wat nu?
Voor vragen over huurverhoging, over een verzoek om huurverlaging of over servicekosten kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800-4887243, of bezoek de website: www.huurcommissie.nl. Op www.vrom.nl vindt u alle informatie over onderwerpen die betrekking hebben op huren. 
Wat verstaan we onder een geschil?
We spreken van een geschil als u niet tevreden bent over de beslissing van uw klacht. U kunt uw geschil melden bij de Geschillencommissie.
Wat is een Warmte Terug Win unit (WTW)?
Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht.
Waar meld ik een storing aan mijn Warmte Terug Win unit?
Dit meldt u bij de uw installateur. U vind het juiste telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie
Ik heb geen warm water in de gehele woning. Wat nu?
Als u in de hele woning geen warm water heeft dan neemt u contact op met de cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Eén van mijn radiatoren lekt. Wat nu?
U meldt dit bij uw cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Ik heb een roestige radiator. Wat nu?
Het onderhoud is voor uzelf. Dit behoort tot het normale onderhoud van schilderwerk binnen in de woning. Roestvorming is geen directe aanleiding om tot vervanging over te gaan. Als de radiator lekt als gevolg van roest dan neemt u contact op met de cv-installateur.
Kan er cv geplaatst worden in mijn woning?
Dit  vraagt u schriftelijk bij ons aan. Dit kan via klantcontact@wooncompagnie.nl of u stuurt het per post naar ons op. Als uw aanvraag is ontvangen wordt bekeken of de woning in aanmerking komt voor het plaatsen van cv. Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding  met een 'akkoordverklaring'. Een huurverhoging hiervoor is van toepassing. Zodra wij een getekende akkoordverklaring van u hebben ontvangen geven bij opdracht aan de cv-installateur.
Ik heb een klacht over de cv-installateur. Wat nu?
Meld uw klacht online. Klik hier voor het formulier om een klacht te melden.
Hoe ontlucht ik mijn radiator?
 • Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
 • Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in.
 • Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
 • Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
 • Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
 • Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
 • Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact doen.
 • Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.
Hoe vul ik mijn cv bij?
 • Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
 • Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
 • In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
 • Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
 • Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
 • Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
 • Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
 • Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.
 • Kijk naar de instructiefilm CV ketel bijvullen
Ik heb een storing in mijn cv. Wat kan ik zelf doen?
Als zich nu toch een storing voordoet kijk dan eerst of: 
 • de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
 • er geen stroomstoring is opgetreden;
 • er wel gas wordt geleverd;
 • de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
 • er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
 • de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
 • de radiatorkranen openstaan;
 • de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld.
 • de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 
Ik hoor een tikkend geluid in de binnenleidingen. Wat nu?
Is het geluid ontstaan na aanschaf van een machine? Deze apparaten hebben soms elektrische kleppen. Door de snelle sluiting van deze kleppen ontstaat er een terugslag in de leiding die lawaai kan veroorzaken. Om dit te voorkomen kunt u een slagdemper bij een loodgieter of bouwmarkt kopen.

Is er recent iets door de cv-installateur aan de binneninstallatie gewijzigd?
Dan kan het zijn dat de leidingen niet goed vastgezet zijn aan de muur. Is dat het geval neem dan contact met de cv-installateur op.

Is de klacht ontstaan nadat uw watermeter is verwisseld?
Een nieuwe watermeter heeft een inlooptijd van ongeveer 6 weken. Na deze periode zouden de meeste geluidsklachten verholpen moeten zijn. Zo niet, neem dan contact op met PWN 0900-4050700. De geluidsklachten kunnen ook het gevolg zijn dat de cv ontlucht moet worden.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.