Ik ben huurder

Beëindiging medehuurder

Voordat de tenaamstelling van de huurovereenkomst gewijzigd kan worden, moet degene die de woning verlaat schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Vul onderstaand formulier in om de medehuur te beëindigen.  Let op!De opzegtermijn is gelijk aan die van het volledig beëindigen van een huurovereenkomst: één maand. Dat betekent dat het medehuurderschap eindigt één maand na ontvangst van onderstaand formulier.

Klik hier om het formulier te printen, in te vullen en op te sturen.