Algemene huurvoorwaarden

U wilt graag weten aan welke voorwaarden u als huurder moet voldoen. Wat zijn uw rechten en plichten? En wat zijn onze algemene verplichtingen als verhuurder?


Omgangsregels

Hoe gaan wij met elkaar om?
Wij vinden goed contact met onze huurders erg belangrijk. Wij zijn u graag telefonisch en online van dienst. Sommige zaken lossen we meteen op, andere vragen meer uitzoekwerk. Dat laatste vraagt uiteraard wederzijds begrip. Om het contact met u zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we omgangsregels opgesteld. Deze regels vormen de basis voor een goede samenwerking en zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat zijn de omgangsregels?
Onze omgangsregels gaan over wat eigenlijk heel normaal is: dat we elkaar met respect behandelen. Dit moeten wij samen in de gaten houden. Vindt u dat wij ons niet netjes opstellen? Dan horen wij dat graag van u. Vergeet u zich even correct te gedragen? Dan wijzen wij u daar op.

Wat mag u van Wooncompagnie verwachten?
• Wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen;
• Eventuele problemen bespreken wij samen met u;
• Wij doen onze uiterste best om voor problemen gezamenlijk een oplossing te vinden;
• Wij hebben respect voor u;
• Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens;
• Wij behandelen iedereen gelijk.

Wat tolereert Wooncompagnie niet?
• Schreeuwen, schelden, beledigende of discriminerende taal;
• Intimidatie;
• Het gooien met of vernielen van spullen;
• Handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld;
• Het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk;
• Bedreigen van medewerkers;
• Het lastigvallen van andere aanwezigen in het hoofdkantoor;
• Roken in ons gebouw en het onder invloed van drank of drugs betreden van onze locatie(s);
• Elke andere vorm van agressie of geweld

Heeft u een vraag?