Ik ben huurder

Aanvraag ServiceAbonnement

Bij het onderhoud van uw woning hebben wij als verhuurder en u als huurder volgens de wet een aantal verplichtingen. Zo is Wooncompagnie verantwoordelijk voor het onderhoud aan het casco, de buitenkant van de woning en de installaties. Als huurder bent u verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, het onderhoud van uw tuin en verschillende kleine reparaties. In ons OnderhoudsABC ziet u precies wie verantwoordelijk is voor welke onderhoudswerkzaamheden én welke klussen voor u worden opgelost als u een ServiceAbonnement afsluit. Om het ServiceAbonnement af te sluiten dient u in te loggen. 

 

Inloggen met iDIN

 

Veelgestelde vragen

Besluit kleine herstellingen
In de wet wordt in het Besluit kleine herstellingen een opsomming gegeven van wat kleine herstellingen zijn die u als huurder zelf moet verhelpen. 

Besluit kleine herstellingen 
In het Besluit kleine herstellingen is vastgelegd wie welk onderhoud uitvoert. Reparaties die niet zijn opgenomen in het Besluit kleine herstellingen zijn voor rekening van de verhuurder. Voor Besluit kleine herstellingen klik hier.

Bij het onderhoud van uw woning hebben wij als verhuurder en u als huurder volgens de wet een aantal verplichtingen. Zo is Wooncompagnie verantwoordelijk voor het onderhoud aan het casco, de buitenkant van de woning en de installaties. Als huurder bent u verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, het onderhoud van uw tuin en verschillende kleine reparaties. In ons OnderhoudsABC ziet u precies wie verantwoordelijk is voor welke onderhoudswerkzaamheden én welke klussen voor u worden opgelost als u een ServiceAbonnement afsluit.
Wat kost een ServiceAbonnement?
Voor het ServiceAbonnement betaalt u maandelijks € 5,00 (prijspeil 2019), samen met uw huur. U sluit het abonnement af voor minimaal een jaar, met een opzegtermijn van een maand. Gaat u verhuizen? Dan vervalt het abonnement automatisch.
Welke voorwaarden gelden er voor het ServiceAbonnement?
Uiteraard zijn aan het ServiceAbonnement voorwaarden verbonden. Zo vallen reparaties die het gevolg zijn van vernieling of onjuist gebruik niet onder het abonnement. Ook voor zelf aangebrachte voorzieningen gelden andere regels. Wilt u meer weten over de voorwaarden en regels? Klik hier.
Glasschade? Glasfonds!
U wilt zorgeloos wonen en Wooncompagnie helpt u daar graag bij. Met het ServiceAbonnement, maar ook met het Glasfonds.
Als deelnemer aan dit fonds wordt schade aan glas van uw woning gratis hersteld. Wilt u weten of u al deelneemt aan het Glasfonds? Log dan in op Mijn Wooncompagnie en kijk op uw huurovereenkomst. Voor deelname aan dit fonds betaalt u € 0,65 per maand in de maandelijkse servicekosten. 
 
Hoe meld ik mij aan voor het ServiceAbonnement?
Indien u geen abonnee bent en u meldt een reparatieverzoek bij ons waar u verantwoordelijk voor bent, dan kunt u deze reparatie zelf (laten) uitvoeren.
U kunt er ook voor kiezen om lid te worden. Wooncompagnie komt dan bij u langs en voert de reparatie uit. 

Aanmelden voor het ServiceAbonnement kan via www.mijnwooncompagnie.nl, aanvraag ServiceAbonnement.

Hoe kan ik het ServiceAbonnement opzeggen en wat is de minimale duur?
Als u lid wordt is de minimale duur één jaar. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en er geldt een opzegtermijn van één maand. Indien u de huur opzegt eindigt het ServiceAbonnement uiteraard ook. U vindt de algemene voorwaarden achterin in het boekje OnderhoudsABC.
Hoe zit het met thermostaat kranen en het ServiceAbonnement?
Onze woningen zijn in de meeste gevallen voorzien van mengkraan (koud- en warmwaterknop).  Soms wenst de huurder meer luxe. In dat geval kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:
 • Venlo Nimbus eenhendel, typenummer: F2832AA, meerprijs huurder € 130,00.
 • Douche thermostaat kraan art TU: 4027033 = 150mm, typenummer: A4503AA of TU: 402705= 120mm typenummer A45502AA, meerprijs huurder € 160,00.
De meerprijs is puur gebaseerd op de extra prijs welke Wooncompagnie voor deze kranen moet betalen. 

Let op
Wij geven 2 jaar garantie op een dergelijke kraan, geplaatst door Wooncompagnie. Als de kraan binnen 2 jaar stuk gaat en niet meer hersteld kan worden, dan wordt deze vervangen op kosten van Wooncompagnie. Moeten er na 2 jaar reparaties worden uitgevoerd aan de kraan dan doet Wooncompagnie dit. Is de kraan niet meer te repareren dan wordt de kraan vervangen voor een standaardkraan. Deze laatste wordt door Wooncompagnie geplaatst. Mocht u opnieuw een thermostaat kraan willen dan dient u deze opnieuw via onze akkoordverklaring aan te vragen. U betaalt dan opnieuw bovenvermelde kosten en zijn eerder genoemde garantievoorwaarden van toepassing.
 
Er is in ons complex een buurtbeheerder, moet ik ook betalen voor het ServiceAbonnement ?
Ja, ook als er bij uw in het complex een buurtbeheerder in het complex aanwezig is kunt u een ServiceAbonnement afsluiten. De werkzaamheden die de buurtbeheerder uitvoert zijn namelijk wezenlijk anders dan de werkzaamheden die vallen onder het ServiceAbonnement.
 
Het bedrag wat u als huurder betaalt voor de buurtbeheerder bestaat onder andere uit onderstaande werkzaamheden:
 • Het houden van toezicht op de juiste naleving van gedragsregels en voorschriften door huurders en derden en indien nodig ondernemen van acties;
 • Het op gezette tijden aanwezig zijn in de woongebouwen en functioneren als het aanspreekpunt voor de huurders;
 • Het zorgen voor de aanwezigheid van gladheidbestrijdingsmiddelen in de woongebouwen ( niet de gladheidbestrijding zelf );
 • Het houden van toezicht op de veiligheid van de tot de woonruimten behorende gehuurde delen en gemeenschappelijke gedeelten;
 • Het verhelpen van eenvoudige storingen en het verrichten van kleine reparaties in en om de woongebouwen;
 • Het verhelpen van eenvoudige storingen en het verrichten van kleine reparaties in de woningen, voor zover dit onder de verantwoording van de verhuurder valt;
 • Het houden van toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden en het tuinonderhoud dat middels een contract is opgedragen door Wooncompagnie;
 • Het controleren van de openbare verlichting en het vervangen van kapotte lampen in en om de woongebouwen;
 • Het houden van toezicht op de werking en het tijdig uitvoeren van onderhoud aan de technische installaties in de algemene ruimten van het woongebouw;
 • Het incidenteel toezicht houden op de uitvoering van onderhoudsprojecten;
 • Het transporteren van huisvuil binnen en om het complex ( indien van toepassing ).

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op.