U kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing wanneer:
• Het huurverhogingspercentage hoger is dan het door het Ministerie vastgestelde percentage.
• De huurprijs door de huuraanpassing boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen.
• Eerder de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of er loopt nog een procedure bij de Huurcommissie).

U kunt géén bezwaar maken tegen huuraanpassing op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 

Bezwaar indienen, hoe werkt dat?
•  U kunt uw bezwaar tot 1 oktober indienen bij Wooncompagnie.
•  Wooncompagnie geeft u antwoord op uw bezwaar.
•  Bent u het niet eens met dit antwoord dan kunt u dit kenbaar maken bij Wooncompagnie uw bezwaar wordt dan doorgestuurd naar de Huurcommissie.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de huuraanpassing. Hoef ik de huuraanpassing dan niet te betalen?
Dit is een misverstand. Als u een bezwaarformulier indient, is het duidelijk dat u het niet eens bent met de huuraanpassing. U dient het nieuwe huurbedrag gewoon te betalen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan storten we het te veel betaalde bedrag naar u terug. 

Heeft u een vraag?