Onlangs is de wet ‘Eenmalige huurverlaging 2023’ aangenomen. In deze wet staat dat bewoners van een sociale huurwoning per 1 juli 2023 een huurverlaging kunnen krijgen wanneer zij een laag inkomen hebben. Hieronder leest u wanneer u hiervoor in aanmerking komt en of u zelf actie moet ondernemen.

Voor wie geldt de eenmalige huurverlaging?
U komt per 1 juli 2023 in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als:
• uw huurprijs hoger is dan € 575,03 (prijspeil 2023) én
• u een laag inkomen heeft. Hierbij wordt gekeken naar het geregistreerd verzamelinkomen in 2021.

Wat is een laag inkomen?
Dit is afhankelijk van het aantal personen in uw huishouden. De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:

 

Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

U hoeft de huurverlaging niet zelf aan te vragen als u in 2021 een laag inkomen had.
De Belastingdienst laat Wooncompagnie weten welke huurders een laag inkomen hebben en in aanmerking komen voor huurverlaging. We verlagen voor deze huurders op 1 juli 2023 automatisch de huurprijs naar € 575,03. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u hierover voor 1 juni bericht van ons.

U vraagt de huurverlaging zelf aan als u na 2021 een laag inkomen heeft.
Als uw inkomen na 2021 is gedaald en u nu een laag inkomen heeft, vraagt u de huurverlaging zelf aan bij Wooncompagnie. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024. Voorwaarde is dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

U vraagt de huurverlaging schriftelijk bij ons aan. Hiervoor kunt u een mail sturen naar huurbetaling@wooncompagnie.nl. In uw mail toont u aan dat u al minstens zes maanden een laag inkomen hebt, waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. Als bijlagen stuurt u mee:
• een bewijs van uw inkomen. Als u in 2022 een daling van uw (belastbaar) inkomen heeft gehad, dan vragen wij u een verklaring van uw belastbaar inkomen van de Belastingdienst aan te leveren bij Wooncompagnie. U kunt dit overzicht opvragen bij de Belastingdienst:

Via de website van de Belastingdienst
Ga naar Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD.
- klik rechts in het beeldscherm op 'Mijn gegevens'
- ga naar het menu 'Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen'
- klik op 'Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken'
- kies het meest recente jaar en klik op 'Inkomensverklaring opvragen'
- het bestand opent in een nieuw venster.

Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? Bel dan 0800-0543
U kunt uw inkomensverklaring ook telefonisch opvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Het opvragen van uw inkomensverklaring is gratis. Het telefoonnummer van de Belasting Telefoon is 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand.

Als u in 2023 een inkomensdaling heeft, dan moet u dat kunnen aantonen met recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.
Bent u ZZP- er?
Stuurt u dan een verklaring van de boekhouder mee. U moet voor 2023 kunnen aantonen dat uw inkomen minimaal 6 maanden gedaald is.

• Een verklaring over de samenstelling van uw huishouden.

Een voorbeeld voor een brief is door De Woonbond gemaakt. U vindt deze hier.

Wanneer ontvang ik bericht van Wooncompagnie of ik huurverlaging krijg? Wanneer u op basis van de gegevens van de Belastingdienst van 2021 in aanmerking komt voor huurverlaging, ontvangt u in mei een brief van Wooncompagnie. Hierin staat dat wij uw huur per 1 juli 2023 verlagen naar € 575,03.

Is uw inkomen na 2021 gedaald? Dan vraagt u de eenmalige huurverlaging zelf aan. Binnen drie weken na uw verzoek, ontvangt u bericht van Wooncompagnie of u voor huurverlaging in aanmerking komt. Verlagen wij uw huur? Dan gaat dit uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.

Bijvoorbeeld:

• U vraagt op 1 augustus de huurverlaging aan
• U ontvangt uiterlijk 21 augustus een reactie van Wooncompagnie
• Komt u in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging, dan gaat deze verlaging uiterlijk 1 oktober in.

Wat betekent de huurverlaging voor mijn huurtoeslag?

Wanneer u huurverlaging krijgt, ontvangt u waarschijnlijk minder of geen huurtoeslag meer. Vast staat dat u er niet op achteruitgaat. Wilt u weten hoeveel toeslag u krijgt? U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl.

Heeft u een vraag?