Publicatiedatum: 21 juli 2022

Voor de bouw van sociale huurwoningen in de omgeving van Lelypark in Wieringerwerf hebben Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie, en Mark Versteeg, wethouder Ruimtelijke Ordening, een intentieovereenkomst getekend. Hiermee is de volgende stap in de samenwerking voor Wieringerwerf gezet.

Bestemmingsplan onherroepelijk
Het bestemmingsplan voor dit gebied is in december van het vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk geworden. De bedoeling is dat Wooncompagnie hier nieuwe woningen bouwt, ter vervanging van de bestaande 32 woningen. Ook worden vervangende woningen gebouwd voor huurwoningen die eerder in het gebied zijn afgestoten. Er komen verschillende typen (gasloze) woningen. Mark Versteeg: 'De nieuw te bouwen woningen zijn met name geschikt voor starters en senioren. Voor deze doelgroepen is momenteel namelijk een beperkt aanbod in Wieringerwerf.'


Mark Versteeg (links) en Stefan van Schaik (rechts) tekenen de intentieovereenkomst

Van ondertekening naar oplevering
De volgende stap is het selecteren van een aannemer en ingenieursbureau voor het voorbereiden van het bouwrijp maken. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken worden begin 2024 verwacht. Als alles volgens plan verloopt, worden de woningen in 2025 opgeleverd. Hiermee maakt dit project onderdeel uit van een omvangrijke nieuwbouwambitie van zowel Hollands Kroon als Wooncompagnie.