Publicatiedatum: 17 februari 2022

Per 1 januari 2022 is de verhuurderheffing landelijk met 500 miljoen verlaagd. Dit is een belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties jaarlijks aan het Rijk betalen. Samen met de gemeente Schagen en Huurdersbelangenvereniging De Onderste Steen heeft Wooncompagnie zich jarenlang hard gemaakt voor afschaffing van de verhuurderheffing, om meer sociale huurwoningen te kunnen bouwen en wachttijden te verkorten. Wethouder Jelle Beemsterboer: “Heel fijn dat de lobby die wij hebben uitgevoerd, dit als effect heeft. Dit komt heel goed uit in de inhaalslag die wij met z’n allen maken om de woningnood op te lossen.” De korting levert Wooncompagnie extra investeringsruimte op, die kan worden ingezet in de bouw van meer sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen.

Doen waar woningcorporaties voor zijn opgericht
Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: ‘Dat jonge mensen en vele anderen niet aan een betaalbare woning kunnen komen, gaat mij aan het hart. Niet je eigen leven kunnen beginnen, wanneer jij daar aan toe bent, jonge gezinnen op zolder van ouders. Onvoorstelbaar dat dit in Nederland zo ver heeft kunnen komen. Als woningcorporaties vroegen we al lang om veel meer ruimte om te kunnen doen waarvoor we zijn opgericht. De eerste stap in deze financiële komt er door de korting op de verhuurderheffing. De volgende stap komt in 2023. Zo kunnen samen beginnen deze enorme tekorten in betaalbare woningen op te lossen.

Over de besteding van dit vrijgekomen geld heeft Wooncompagnie afspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersbelangenvereniging. Om de woningnood tegen te gaan en wachttijden te verkorten hebben de partijen afgesproken 50 tot 60 extra woningen te bouwen. Ook worden al geplande woningbouwprojecten versneld. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo worden woningen met een E, F of G energielabel versneld verduurzaamd en wordt geïnvesteerd in hybride warmtepompen en zonnepanelen. Ook is geld opzij gezet voor een pilot om bestaande woningen te splitsen.

Afschaffing verhuurderheffing
Het kabinet wil de verhuurderheffing per 2023 helemaal afschaffen. Dit wordt nog verder uitgewerkt door het Rijk. Toch hebben Wooncompagnie, de huurdersbelangenvereniging en gemeente Schagen al naar elkaar uitgesproken de extra financiële ruimte die dan ontstaat te gebruiken voor de bouw van nog meer sociale huurwoningen en in te zetten op het betaalbaar houden van huren.

Bedankbrief naar Minister De Jonge
De afspraken die gemeente Schagen, Wooncompagnie en Huurdersbelangenvereniging De Onderste Steen hebben gesloten over de bouw van 60 extra woningen zijn per brief, ondertekend door alle partijen, naar de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gestuurd.