Publicatiedatum: 19 januari 2021

Trainee Casper Koolmees geeft Wooncompagnie duurzame inspiratie

‘Waarom zou je bij de sloop van woningen het sanitair vermalen tot granulaat, terwijl je het direct kunt hergebruiken? Er zijn bedrijven die sanitair, deuren en hang- en sluitwerk compleet reinigen, zodat deze producten hun oorspronkelijke waarde kunnen behouden. Dat is pas echt duurzaam,‘ zegt Casper Koolmees, trainee Circulariteit & Klimaatadaptatie  bij Wooncompagnie.


Casper Koolmees (28), die sociale geografie en sociale psychologie studeerde, is in de ban van alles wat te maken heeft met duurzaamheid: ‘Het thema gaat me aan het hart. Ik houd er rekening mee en baseer er mijn keuzes op. Ik eet bewust, heb al drie jaar geen vliegreis gemaakt, draag tweedehands kleding en nam deel aan een klimaatdemonstratie. Het is waar ik voor sta.’ Dat is precies de reden dat hij koos voor een traineeship bij Wooncompagnie. ‘De corporatie heeft een bredere opvatting van duurzaamheid dan enkel energetische maatregelen. Ik krijg er de kans mijn ideeën te presenteren en merk dat de collega’s daar ook voor openstaan.’

Actief groenbeleid
Casper maakt zich als trainee ook hard voor milieuthema’s als hitte, droogte en wateroverlast. Dit heeft inmiddels tot een mooi project geleid. ‘Wooncompagnie gaat voor een actief groenbeleid, iets waar ik groot voorstander van ben. Ik ben bezig met een brochure waarin we bewoners inspireren hun tuin te ‘vergroenen’, bijvoorbeeld door tegels te vervangen door gras en planten. Tegelijkertijd bekijken we welke bijdrage de corporatie hierbij zou kunnen leveren. Want zorgen voor een beter milieu, dat doe je samen. Zo zouden we, samen met de gemeenten, kunnen werken aan een nog groenere woonomgeving en betere waterhuishouding.’

Verstandige keuzes
Wooncompagnie hanteert de slogan ‘Doe maar duurzaam, doe het verstandig’. ‘Dat is een logische keuze. De corporatie zet in op betaalbaarheid en houdt daarom de kosten goed in de gaten,’ zegt Casper, die er meteen aan toevoegt dat betaalbaarheid en duurzaamheid ook hand in hand kunnen gaan. ‘Vaak wordt gedacht dat bijvoorbeeld hergebruik relatief duur is, maar dat hoeft niet zo te zijn, zeker niet op langere termijn. Als het aanbod van opgeknapte producten groter wordt, zakt vanzelf de prijs.’

Wel doorpakken

Casper vindt het belangrijk dat woningcorporaties, als het gaat om duurzaamheid, doorpakken: ‘Er komen steeds strengere CO2-regels op ons af. Het is goed om op dat gebied nu al de samenwerking aan te gaan en duurzame mogelijkheden te verkennen, al is het op kleine schaal. Dat geldt ook voor circulair bouwen. De effecten daarvan laten zich vrij lastig meten, maar de kansen zijn veelbelovend. Wooncompagnie heeft besloten het gewoon te dóen, dat is een goede keuze.’

Mensen inspireren
Binnenkort vervolgt hij zijn traineeship bij een collegacorporatie. Wat wil hij tegen die tijd hebben bereikt? ‘Het belangrijkste vind ik dat ik binnen de organisatie iets teweeg heb gebracht,’ zegt Casper. ‘Dat ik collega’s die wat minder affiniteit hebben met duurzame thema’s, heb kunnen meenemen in mijn verhaal. Dat is mijn doelstelling.’