Publicatiedatum: 7 oktober 2020

Met de sloop van de verouderde woningen aan de Patrijsstraat in Wieringerwerf werd ruimte gemaakt voor 37 nieuwe huurwoningen. De woningen voldoen vanzelfsprekend aan alle eisen van de moderne tijd. De nieuwbouw is officieel van start gegaan met het slaan van 234 nieuwe heipalen in de in 1930 drooggelegde polder van de Wieringermeer.

Van oud naar nieuw
De verouderde woningen werden vlak na de oorlog gebouwd en voldeden helaas niet meer aan de huidige eisen die Wooncompagnie stelt aan haar woningen. De voormalige bewoners van de Patrijsstraat kunnen, als zij dit wensen, terug naar hun oude buurt. Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie: ‘Qua comfort en woningisolatie zullen de huurders die terugkomen een wereld van verschil ervaren. Toch begrijpen we goed dat sloop en nieuwbouw soms een ingrijpend traject kan zijn voor bewoners die gehecht zijn aan hun huis. Wij hopen dat het eindresultaat opweegt tegen het ongemak dat de bewoners hebben ervaren.’

Betaalbare woningen voor een brede doelgroep
Ontwikkelende bouwer Trebbe realiseert op de vrijgekomen locatie vijftien eengezinswoningen en tweeëntwintig levensloopbestendige woningen, waarbij alle woonfuncties op de begane grond te vinden zijn. Hierdoor zijn de woningen uitermate geschikt voor een brede doelgroep van senioren tot gezinnen. Johan Bombach, directeur bij Trebbe: ‘Ik ben er ontzettend trots op dat we weer voor Wooncompagnie aan de slag mogen en onze samenwerking voortzetten. We geven invulling aan een gezamenlijke ambitie door goede, gezonde en betaalbare woningen te realiseren. Van Wooncompagnie krijgen we ruimte om vernieuwingen en innovaties, zoals het ‘Gevelklaar’ concept van Spaansen, toe te passen. Dat lukt alleen als de samenwerking goed is en voor mij is het een bevestiging van het vertrouwen dat we in elkaar hebben’.

Aantrekkelijke architectuur
Hans Been Architecten uit Amerongen tekent voor het ontwerp van de woningen. Voor de architectuur is inspiratie gehaald uit de architectuurstijl Delftse School. Kenmerkend is het materiaal- en kleurgebruik en de bijzondere metselwerkarchitectuur voor de woningen. Elke twee woningen delen een tableau met siermetselwerk in de gevel; zo krijgt iedere woning een eigen identiteit waarbij de onderlinge samenhang niet verloren gaat.

Energiezuinig met een hoog comfort
De woningen zijn energiezuinig en kennen een hoog wooncomfort voor de bewoners. Dit wordt bereikt door onder andere hoge isolatiewaarden, HR++ glas, een ventilatiewarmtepomp gecombineerd met eco-radiatoren.

Voor de opwekking van elektriciteit worden pv-panelen op het dak geplaatst. Ook gezonde binnenlucht is geborgd doordat er twee CO2-sensoren de binnenlucht continu monitoren en waar nodig de ventilatie bijsturen.

Sneller bouwen
Het ‘Gevelklaar’ concept is een systeem voor complete prefab gevels met kozijnen en steen strips. Hierdoor kunnen Spaansen en Trebbe sneller bouwen en anticiperen op het toenemende tekort aan goede vakmensen. Naar verwachting worden de woningen in het voorjaar van 2021 opgeleverd.