Publicatiedatum: 14 december 2022

Gemeente Waterland ondertekent samen met Wooncompagnie, Intermaris en Woonzorg Nederland convenant om onrechtmatige bewoning tegen te gaan

Vorige week ondertekenden gemeente Waterland, Wooncompagnie, Intermaris en Woonzorg Nederland het convenant onrechtmatige bewoning en fraude. In de huidige woningmarkt moeten woningzoekenden vaak lang wachten op een (sociale) huurwoning. Dit convenant heeft als doel onrechtmatig bewoonde woningen vrij te laten komen voor woningzoekenden, waarmee wordt bijgedragen aan een transparante en rechtvaardige woonruimteverdeling.

Woonfraude tegengaan
Het convenant is bedoeld om onrechtmatige bewoning en woonfraude tegen te gaan. Bij onrechtmatige bewoning wordt er voorgedrongen op andere woningzoekenden. Dit gebeurt als een huurder een sociale huurwoning onderverhuurt of een ander onder zijn of haar naam in deze woning laat wonen. Ook het gebruik van de woning voor andere doeleinden dan wonen valt hieronder.

Partijen wisselen actief informatie uit
In het convenant is afgesproken dat partijen actief informatie gaan uitwisselen, uiteraard in lijn met de privacywetgeving. Hierdoor kan woonfraude eerder worden opgemerkt en tegengegaan. Zo kunnen onrechtmatig bewoonde woningen vrijkomen ten behoeve van woningzoekenden. Bovendien zorgt dit ervoor dat geregistreerde persoonsgegevens vaker kloppen, waardoor onrechtmatig verleende uitkeringen kunnen worden stopgezet en teruggevorderd.

Eerlijk toedelen van sociale huurwoningen
Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: ‘De woningnood in Waterland is groot. Dit willen wij tegengaan door het bouwen van nieuwe woningen. Maar wij kijken hiervoor ook naar bestaande woningen, om er zo voor te zorgen dat de beschikbare woningen terechtkomen bij de inwoners die hier het langst op wachten. Dit convenant draagt bij aan het eerlijk toedelen van sociale huurwoningen.’